Aktiviteter

KURS I KREATIV SELVLEDELSE FOR TEKNISK-ADMINISTARIVT ANSATTE MEDLEMMER AV FORSKERFORBUNDET VED HVL, NHH OG UiB

april 27th, 2021  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen inviterer til kurs i kreativ selvledelse.

Kurset består av tre moduler:

 • Modul 1: 20. mai – Et godt arbeidsmiljø? – Digitalt (åpent for alle)
 • Modul 2:  9. september – Kreativ problemløsning og prosessledelse, Hotell Augustin (maks 40 deltakere)
 • Modul 3: 18.–19. november – Coaching og karriereutvikling, Solstrand hotell (maks 40 deltakere).

Modulene vil kombinere faglig innhold med praktiske øvelser og erfaringsutveksling.

Du kan melde deg på en modul eller flere.

De 40 plassene på modulene 2 og 3 fordeles mellom de tre institusjonene sine teknisk/administrativt ansatte med medlemskap i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA).

Mer informasjon og påmeldingslenke: https://forms.gle/2E3TYrPDAqqTMy146

Påmeldingsfrist: 12 mai.

Program for FFTA sitt jubileumsseminar på Hotel Bristol 17.-18. oktober 2016

september 25th, 2016  |  Published in Aktiviteter

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/arrangementer/jubileumsseminar/

Tema for seminaret er ‘Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker’

Program

Dag 1, mandag 17. oktober
10.00-11.00 Registrering og noe å bite i
11.00-11.10 Velkommen ved Bente Elisabeth Holmen, leder i FFTA
11.10-11.30 Hilsen fra Forskerforbundet
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær
11.30-12.00 Fra FALUH via FAP til FFTA
Kristin Dæhli, tillitsvalgt ved NTNU
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 ‘Framtidens administrasjon’
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
13.00-14.15 Lunsj
14.15-16.30 ‘Spot fremtiden og træn til fremtidens arbejdsmarked!’
Interaktivt foredrag ved Future Navigators, København
19.00 Aperitif
19.30 Festmiddag

Dag 2, tirsdag 18. oktober
09.00-10.00 ‘A bureaucrat and a professor walk into a bar… – and other challenges from academic life’
Curt Rice, rektor ved HiOA
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 ‘Digitalisering – et skråblikk fra en høyere utdanningsinstitusjon’
Tor Haugnes, visedekan for entreprenørskap og økonomi ved BI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 ‘Hva skal FFTA ha fokus på framover?’
Samarbeid og planlegging ved oss alle
12.15-12.30 Oppsummering av seminaret ved Kristin Dæhli, NTNU
12.30-13.30 Lunsj og avreise

Program FFTA-UiB seminar 9. mai 2016

april 28th, 2016  |  Published in Aktiviteter

INNFLYTELSE PÅ EGEN LØNN – DINE MULIGHETER VED UIB.

Program

10.30 – 10.35 Velkommen
10.35 – 11.05 #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse
administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
11.05 – 11.30 Årsmøte FFTA, UiB
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 12.50 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets
forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
12.50 – 13.50 Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger
– ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
13.50 – 14.05 Kaffepause
14.05 – 14.25 Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv
– ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
14.25 – 15.30 Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre?
Erfaringer fra UiO
– ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

FFTA-UiB inviterer til seminar – «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB» den 9. mai 2016

april 20th, 2016  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB inviterer deg til seminar mandag 9. mai 2016 på Grand Hotell Terminus kl. 10.30-15.30.
Temaet for seminaret er «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB.

Seminaret åpnes med et foredrag fra prorektor Anne Lise Fimreite om det nye prosjektet som er satt i gang ved UiB (2016-2018) for å tilrettelegge utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester. Les mer om prosjektet her:
http://www.uib.no/foransatte/96777/uib-administrasjonen-skal-slankes-og-effektiviseres#

Etter lunsj vil vi få innspill fra både Forskerforbundet og UiB til hva vi selv kan gjøre for å påvirke lønnen vår, og hvilke rettigheter og plikter vi har ved omstillinger og nedbemanninger.
Se vedlagte program for detaljer.

Vi håper at du har anledning til å delta!

Påmeldingsfrist er: onsdag 27. april via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1950152

Mer info om FFTA: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/
En fjerdedel av medlemmene i Forskerforbundet er teknisk/administrativt ansatte.
Forskerforbundet har vedtatt en egen politikk for teknisk/administrative: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/vare-politikkdokumenter/teknisk-administrativt-personale/

Vet du om andre som kunne være interessert i å delta på seminaret? Kanskje en kollega som kunne tenke seg å melde seg inn i Forskerforbundet. Send gjerne informasjonen videre!
Det er lett å melde seg inn, enten man skifter fagforening eller man ønsker dobbelt medlemskap:
https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/uib/medlemskap/

Resultat fra «Undersøkelse av lønns- karriereutviklingsmuligheter for teknisk/administrativt personale»

mars 4th, 2014  |  Published in Aktiviteter, Nyhet

Rapport fra medlemsundersøkelsen om lønns- og karriereutviklingsmuligheter for teknisk- administrativt personale er nå publisert på https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2014/lonns-og-karrieremuligheter-for-teknisk-administrativt-personale/

Undersøkelsen er gjennomført av FFTA i nært samarbeid med Forskerforbundet.

FFTA vil i kommende år følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene.

Invitasjon FAP-konferanse i Bergen 1.-2. november

september 11th, 2012  |  Published in Aktiviteter

Hovedtema på høstens FAP-konferanse i Bergen er «FAP – også for ledere». Vi oppfordrer medlemmer i lederstillinger til å delta på konferansen.

For mer informasjon og påmelding, se

http://www.forskerforbundet.no/Info/Kurs/Lokallag-og-foreninger/FAP-konferanse-host-2012/

Oversikt over verv

mai 15th, 2012  |  Published in Aktiviteter

I følge vedtektene skal FAP ved UiB bl.a arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP.

Status for våre styremedlemmer våren 2012 er følgende

 • Hans-Petter Isaksen: Varerepresentant til styret for FAP, nasjonalt
 • Toril Ivarsøy: Medlem av styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
 • Asbjørn Engevik: Vararepresentant til styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
 • Michael Riisøen: Representant til IDU, Sentraladminstrasjonen ved UiB

Forslag til årsplan for 2012 for FAP UiB

november 28th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Årsmøte

Kalender og årsplan for FAP, UIB

Februar

 • Årsmøte i FUB

Mars

 • Nasjonalt vårseminar FAP
 • Det årlige Solstrandseminaret i regi av FUB

April

 • Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret

Juni

 • FAP i fellesskap (fellesarrangement med FAP ved de andre institusjonene i Bergen)

September

 • Tillitsvalgtopplæring i regi av FUB
 • Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret

November

 • Årsmøte for FAP ved UiB
 • Nasjonalt FAP-seminar

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte i FAP – UiB

november 17th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Årsmøte, Debatt

Vi ønsker velkommen til årsmøte i FAP – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Årsmøtet blir 1. desember i administrasjonskantinen, Christiesgate 18 kl 15.30.

Saker:

1. Presentasjon av FAP-nasjonalt sin nylig utarbeidede «Verktøykasse for lokallagsarbeid»

2. Vedtekter for FAP-UiB

3. Årsplan og budsjett for lokallagsarbeidet i FAP-UiB

4. Valg av FAP-styre*

*Det vil utarbeides forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet. Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte valgkomiteen ved undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Årsmøtet er for medlemmer i FAP. Er du usikker på om du er medlem, eller du ønsker å melde deg inn i FAP, finner du mer informasjon om dette her:

http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Foreninger/FAP/Bli-medlem/

Vi oppfordrer alle medlemmer i Forskerforbundet som er teknisk/administrativt ansatte til også å tegne medlemskap i FAP, slik at denne fagpolitiske foreningen kan få enda større tyngde i institusjonen.

Påmeldingsfrist for årsmøtet er fredag 25. november

Påmelding til Elisabet.Veland@adm.uib.no

Referat fra FAP i fellesskap

september 1st, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Møtet 15. juni ble innledet med at de tre personaldirektørene fortalte om egne institusjoners lønnspolikk. De tre representantene var Christina Brunner (NHH), Eli Glambek (HiB) og Britt-Karin Muri (UiB).

Innspillene fra salen gikk bl.a. på manglende fleksibilitet i lønnsendringer for den enkelte ansatte, og panelet samstemte i at dette er en utfordring.

Diskusjonen kom bl.a. inn på kompetansehevingstilbud, bruk av stillingskoder, karriereveier og lønnsforhandlinger.

Det var fint oppmøte på debatten, og vi avsluttet med tapas og hyggelig, uformelt samvær.

Tusen takk til både panelet og alle som deltok!

Dagens sitat: «De lokale lønnsforhandlingene kan være hjerteskjærende urettferdig!»
Dagens beste oppfordring: «Vi må bli flinkere til å stille krav når vi ansettes i stillinger!»

Tags: