Debatt

Innkalling til årsmøte i FAP – UiB

november 17th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Årsmøte, Debatt

Vi ønsker velkommen til årsmøte i FAP – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Årsmøtet blir 1. desember i administrasjonskantinen, Christiesgate 18 kl 15.30.

Saker:

1. Presentasjon av FAP-nasjonalt sin nylig utarbeidede «Verktøykasse for lokallagsarbeid»

2. Vedtekter for FAP-UiB

3. Årsplan og budsjett for lokallagsarbeidet i FAP-UiB

4. Valg av FAP-styre*

*Det vil utarbeides forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet. Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte valgkomiteen ved undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Årsmøtet er for medlemmer i FAP. Er du usikker på om du er medlem, eller du ønsker å melde deg inn i FAP, finner du mer informasjon om dette her:

http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Foreninger/FAP/Bli-medlem/

Vi oppfordrer alle medlemmer i Forskerforbundet som er teknisk/administrativt ansatte til også å tegne medlemskap i FAP, slik at denne fagpolitiske foreningen kan få enda større tyngde i institusjonen.

Påmeldingsfrist for årsmøtet er fredag 25. november

Påmelding til Elisabet.Veland@adm.uib.no

Referat fra FAP i fellesskap

september 1st, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Møtet 15. juni ble innledet med at de tre personaldirektørene fortalte om egne institusjoners lønnspolikk. De tre representantene var Christina Brunner (NHH), Eli Glambek (HiB) og Britt-Karin Muri (UiB).

Innspillene fra salen gikk bl.a. på manglende fleksibilitet i lønnsendringer for den enkelte ansatte, og panelet samstemte i at dette er en utfordring.

Diskusjonen kom bl.a. inn på kompetansehevingstilbud, bruk av stillingskoder, karriereveier og lønnsforhandlinger.

Det var fint oppmøte på debatten, og vi avsluttet med tapas og hyggelig, uformelt samvær.

Tusen takk til både panelet og alle som deltok!

Dagens sitat: «De lokale lønnsforhandlingene kan være hjerteskjærende urettferdig!»
Dagens beste oppfordring: «Vi må bli flinkere til å stille krav når vi ansettes i stillinger!»

Tags:

FAP i fellesskap

mai 11th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt

15. juni arrangerer FAP-gruppene ved UiB, SIU, NHH og HiB i fellesskap en sommeravslutning for teknisk-administrativt ansatte som er medlemmer i Forskerforbundet.

Benytt sjansen til å bli kjent med nye og gamle kolleger fra UiB, SIU, NHH og HiB!

Vi begynner med et debattmøte kl. 15.30 i Egget på Studentsenteret, med personaldirektørene fra 3 av lærestedene. Etter debatten blir det mingling og middag.

 Les mer om arrangementet og påmelding på Fap i fellesskap

Tags:

Referat frå debattmøtet 4. april

april 12th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Vi var nærare 40 samla i auditoriet i Sydneshaugen skole for å diskutera Byråkratisering av høgre utdanning. Møtet vart innleidd med eit svært interessant og inspirerande innlegg frå professor Ivar Bleiklie som greidde ut om endringane i administrasjonen av universiteta: NPM i styringen av norske universiteter  – byråkratisering av høyere utdanning?

Deltakarane i debattpanelet var rektor Sigmund Grønmo, administrasjonssjef Ida Holen, dekan Gjert Kristoffersen og leiar av FAP-UiB Harald Åge Sæthre. Desse hadde friske innlegg, og innspela frå salen var både generelle og til dels retta mot enkeltdeltakarar i panelet og professor Ivar Bleiklie.

«Konklusjonen» i møtet vart vel i stor grad at mykje av byråkratiseringa kjem som pålegg frå «utsida» av UiB. Diskusjonen bør likevel halda fram; kan vi gjera noko med denne delen av byråkratiseringa? Og ikkje minst – kva med byråkratisering som vi sjølve genererer på ulike måtar..?

Tusen takk til alle som deltok, særleg Ivar Bleiklie og panelet, men også alle tilhøyrarane. Vi vonar det er interesse for fleire slike arrangement – slike opne debattar er noko i alle fall vi i arrangementskomiteen ønskjer det var meir av ved Universitetet i Bergen.

Debattmøte om “Byråkratisering av høyere utdanning” mandag 4.april

mars 3rd, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt

FAP-gruppen i Forskerforbundet ved UiB arrangerer debattmøte om Byråkratisering av høyere utdanning mandag 4.april. kl 15.15-17 i auditorium A, Sydneshaugen skole. Møtet er åpent for alle ansatte ved Universitetet i Bergen, uavhengig av fagforeningstilknytning.

I mange artikler og leserinnlegg i media, nå sist i en artikkelserie i Morgenbladet blir det blant annet påstått at byråkratiet knebler kjernevirksomheten. Denne diskusjonen gjelder UH-sektoren, men bl.a. i BT har byråkratiseringen innenfor skoleverket blitt jevnlig debattert.

Byråkratiseringen av høyere utdanning er en felles utfordring: Ikke bare de vitenskapelig ansatte opplever ofte hverdagen som mer byråkratisk enn tidligere, dette gjelder også de administrativt ansatte.

Det er nå rekordmange høyt utdannede innenfor administrasjonen ved universitetene. Fører dette til ytterligere byråkrati, eller tvert imot til mer veldrevne universiteter?

Omorganisering og nye styringstrukturer gjør at mange vitenskapelig ansatte opplever at de mister innflytelse innenfor eget fagområde. Praktiske arbeidsoppgaver som tidligere kunne gjøres i en håndvending, må nå gjerne gjennom en “papirmølle” for godkjenning, noe som i det fleste tilfeller oppleves som tungvint og helt unødvendig.

Vi inviterer til debattmøte hvor vi blant annet spør:

  • Hva er det som egentlig menes med at høyere utdanning blir stadig mer byråkratisert?
  • Hvordan oppleves denne byråkratiseringen av de ulike gruppene ved Universitetet i Bergen?
  • Kan det som oppleves som unødig byråkrati skape konflikt mellom vitenskapelig og administrativt ansatte?
  • Har vi mulighet til å påvirke utviklingen?

Professor Ivar Bleiklie vil  innlede til debatten sett fra et faglig perspektiv.

FAP-gruppen i Forskerforbundet har samlet et debattpanel med Sigmund Grønmo (rektor), Gjert Kristoffersen (dekan ved HF-fakultetet), Ida Holen (administrasjonssjef ved Institutt for informatikk) og Harald Åge Sæthre (leder av FAP–gruppen ved UiB).

Vi serverer kaffe fra kl 15 – kom tidlig og sikre deg en god plass i salen!

Tags: ,