FFTA-UiB inviterer til seminar – «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB» den 9. mai 2016

april 20th, 2016  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB inviterer deg til seminar mandag 9. mai 2016 på Grand Hotell Terminus kl. 10.30-15.30.
Temaet for seminaret er «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB.

Seminaret åpnes med et foredrag fra prorektor Anne Lise Fimreite om det nye prosjektet som er satt i gang ved UiB (2016-2018) for å tilrettelegge utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester. Les mer om prosjektet her:
http://www.uib.no/foransatte/96777/uib-administrasjonen-skal-slankes-og-effektiviseres#

Etter lunsj vil vi få innspill fra både Forskerforbundet og UiB til hva vi selv kan gjøre for å påvirke lønnen vår, og hvilke rettigheter og plikter vi har ved omstillinger og nedbemanninger.
Se vedlagte program for detaljer.

Vi håper at du har anledning til å delta!

Påmeldingsfrist er: onsdag 27. april via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1950152

Mer info om FFTA: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/
En fjerdedel av medlemmene i Forskerforbundet er teknisk/administrativt ansatte.
Forskerforbundet har vedtatt en egen politikk for teknisk/administrative: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/vare-politikkdokumenter/teknisk-administrativt-personale/

Vet du om andre som kunne være interessert i å delta på seminaret? Kanskje en kollega som kunne tenke seg å melde seg inn i Forskerforbundet. Send gjerne informasjonen videre!
Det er lett å melde seg inn, enten man skifter fagforening eller man ønsker dobbelt medlemskap:
https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/uib/medlemskap/

Leave a Response