Aktiviteter

FAP i fellesskap

mai 11th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt

15. juni arrangerer FAP-gruppene ved UiB, SIU, NHH og HiB i fellesskap en sommeravslutning for teknisk-administrativt ansatte som er medlemmer i Forskerforbundet.

Benytt sjansen til å bli kjent med nye og gamle kolleger fra UiB, SIU, NHH og HiB!

Vi begynner med et debattmøte kl. 15.30 i Egget på Studentsenteret, med personaldirektørene fra 3 av lærestedene. Etter debatten blir det mingling og middag.

 Les mer om arrangementet og påmelding på Fap i fellesskap

Tags:

Referat frå debattmøtet 4. april

april 12th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Vi var nærare 40 samla i auditoriet i Sydneshaugen skole for å diskutera Byråkratisering av høgre utdanning. Møtet vart innleidd med eit svært interessant og inspirerande innlegg frå professor Ivar Bleiklie som greidde ut om endringane i administrasjonen av universiteta: NPM i styringen av norske universiteter  – byråkratisering av høyere utdanning?

Deltakarane i debattpanelet var rektor Sigmund Grønmo, administrasjonssjef Ida Holen, dekan Gjert Kristoffersen og leiar av FAP-UiB Harald Åge Sæthre. Desse hadde friske innlegg, og innspela frå salen var både generelle og til dels retta mot enkeltdeltakarar i panelet og professor Ivar Bleiklie.

«Konklusjonen» i møtet vart vel i stor grad at mykje av byråkratiseringa kjem som pålegg frå «utsida» av UiB. Diskusjonen bør likevel halda fram; kan vi gjera noko med denne delen av byråkratiseringa? Og ikkje minst – kva med byråkratisering som vi sjølve genererer på ulike måtar..?

Tusen takk til alle som deltok, særleg Ivar Bleiklie og panelet, men også alle tilhøyrarane. Vi vonar det er interesse for fleire slike arrangement – slike opne debattar er noko i alle fall vi i arrangementskomiteen ønskjer det var meir av ved Universitetet i Bergen.

Debattmøte om “Byråkratisering av høyere utdanning” mandag 4.april

mars 3rd, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt

FAP-gruppen i Forskerforbundet ved UiB arrangerer debattmøte om Byråkratisering av høyere utdanning mandag 4.april. kl 15.15-17 i auditorium A, Sydneshaugen skole. Møtet er åpent for alle ansatte ved Universitetet i Bergen, uavhengig av fagforeningstilknytning.

I mange artikler og leserinnlegg i media, nå sist i en artikkelserie i Morgenbladet blir det blant annet påstått at byråkratiet knebler kjernevirksomheten. Denne diskusjonen gjelder UH-sektoren, men bl.a. i BT har byråkratiseringen innenfor skoleverket blitt jevnlig debattert.

Byråkratiseringen av høyere utdanning er en felles utfordring: Ikke bare de vitenskapelig ansatte opplever ofte hverdagen som mer byråkratisk enn tidligere, dette gjelder også de administrativt ansatte.

Det er nå rekordmange høyt utdannede innenfor administrasjonen ved universitetene. Fører dette til ytterligere byråkrati, eller tvert imot til mer veldrevne universiteter?

Omorganisering og nye styringstrukturer gjør at mange vitenskapelig ansatte opplever at de mister innflytelse innenfor eget fagområde. Praktiske arbeidsoppgaver som tidligere kunne gjøres i en håndvending, må nå gjerne gjennom en “papirmølle” for godkjenning, noe som i det fleste tilfeller oppleves som tungvint og helt unødvendig.

Vi inviterer til debattmøte hvor vi blant annet spør:

 • Hva er det som egentlig menes med at høyere utdanning blir stadig mer byråkratisert?
 • Hvordan oppleves denne byråkratiseringen av de ulike gruppene ved Universitetet i Bergen?
 • Kan det som oppleves som unødig byråkrati skape konflikt mellom vitenskapelig og administrativt ansatte?
 • Har vi mulighet til å påvirke utviklingen?

Professor Ivar Bleiklie vil  innlede til debatten sett fra et faglig perspektiv.

FAP-gruppen i Forskerforbundet har samlet et debattpanel med Sigmund Grønmo (rektor), Gjert Kristoffersen (dekan ved HF-fakultetet), Ida Holen (administrasjonssjef ved Institutt for informatikk) og Harald Åge Sæthre (leder av FAP–gruppen ved UiB).

Vi serverer kaffe fra kl 15 – kom tidlig og sikre deg en god plass i salen!

Tags: ,

Tillitsmannopplæring på Solstrand

september 8th, 2010  |  Published in Aktiviteter

Tillitsvalgtrollen, hovedavtalen og lønnsoppgjøret 2010 var hovedtema da Fap UiB deltok på tillitsmannopplæring i strålende solskinn på Solstrand 6. og 7. september. Representanter fra UIB og forskerforbundet sentralt holdt spennende innlegg.  Mye nytt og interessant for en nybegynner som undertegnede.

Takk til Bjarne og Kari for to flotte dager på Solstrand.

HP

Fagseminar for studieadministrasjonen

juni 14th, 2010  |  Published in Aktiviteter

FAP ønsker alle typer arrangement som synliggjør og utvikler vår kompetanse i den administrative staben. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet starter den samlede studieadministrasjonen opp en serie med fagseminar. Første seminar er onsdag 16.juni.

Seminaret er åpent for alle arbeider med å forbedre læringsmiljøet for studenter i høyere utdanning. Etter det vi forstår er det da blant annet åpent for alle administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Se mer informasjon på: http://uhu.uib.no/fagseminar/

Vet du om arrangement av lignende type? Vi vil vi gjerne bidra til å informere.

Program for vårmøtet onsdag 5. mai

april 28th, 2010  |  Published in Aktiviteter

Vårmøte for FAP-medlemmer og andre teknisk-administrativt ansatte i Forskerforbundet ved UiB

Onsdag 5. mai kl 15:00 – 18:00 i rom 344 i Christiesgate 18.

Program

 • Presentasjon av FAP-gruppen ved UiB og arbeidet vi har gjort hittil, etterfulgt av diskusjon om hva FAP ved UiB skal jobbe med.
 • Styremedlem for teknisk og administrativt tilsatte i Universitetsstyret Gry Kibsgaard og rådgiver Stig Morten Frøiland (POA)
  -Turn-over i stillinger (Se styresak 95 fra 2008)
  – UiBs arbeidsmiljøundersøkelse
 • Mat
 • Årets lønnsforhandlinger ved UiB, med fokus på FUBs strategier i årets lønnsoppgjør, ved Bjarne Meidell.
 • Eventuelt

Vel møtt!

Vårmøte for FAP-medlemmer og andre tekn/adm. ansatte medlemmer i Forskerforbundet ved UiB!

april 8th, 2010  |  Published in Aktiviteter

Onsdag 5. mai arrangerer FAP-gruppen ved UiB vårmøte. Programmet er nesten helt klarlagt, og vil bli omtrent som følger:

 • Styremedlem for teknisk og administrativt tilsatte i Universitetsstyret Gry Kibsgaard vil snakke om turn-over i stillinger (Se styresak 95 fra 2008. ) og hva som skjer videre med problemstillingen, samt UiBs arbeidsmiljøundersøkelse.
 • Leder i Forskerforbundet ved UiB, Bjarne Meidell, vil holde et foredrag om årets lønnsforhandlinger ved UiB, med fokus på FUBs strategier i årets lønnsoppgjør, og med informasjon om selve prosessen.
 • FAP-gruppen vil presentere seg og arbeidet vi har gjort hittil, og vil be om innspill til hva medlemmene ønsker et FAP-styre ved UiB skal jobbe med.
 • Det blir servering av et lett ettermiddagsmåltid.

Påmeldingsfrist for vårmøtet er onsdag 28. april, og påmelding gjøres via mail. Møtet blir avholdt på rom 344 i Christiesgate 18, og starter kl 15.00.

Vi ønsker også bruke møtet til å avholde valg på et styre for FAP ved UiB. Alle medlemmene i FAP-gruppen som meldte seg på FAPs høstmøte, vil stille som kandidater til et formelt valgt styre. Vi har som gruppe konstituert oss som følger:

 • Leder: Harald Åge Sæthre
 • Nestleder: Toril Ivarsøy
 • Økonomi- og keiteringansvarlig: Kjerstin Tønseth
 • Informasjonsansvarlig: Hans-Petter Isaksen
 • Sekretær: Elisabet Veland

Andre forslag til medlemmer i styret bes innmeldt i forkant av møtet, til en av personene over.

Vårmøte for FAP-medlemmer ved UiB

mars 25th, 2010  |  Published in Aktiviteter

Vi planlegger et vårmøte for FAP-medlemmer ved UiB i løpet av mai. Mer informasjon følger senere.