Program FFTA-UiB seminar 9. mai 2016

april 28th, 2016  |  Published in Aktiviteter

INNFLYTELSE PÅ EGEN LØNN – DINE MULIGHETER VED UIB.

Program

10.30 – 10.35 Velkommen
10.35 – 11.05 #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse
administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
11.05 – 11.30 Årsmøte FFTA, UiB
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 12.50 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets
forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
12.50 – 13.50 Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger
– ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
13.50 – 14.05 Kaffepause
14.05 – 14.25 Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv
– ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
14.25 – 15.30 Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre?
Erfaringer fra UiO
– ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

Leave a Response