Program for FFTA sitt jubileumsseminar på Hotel Bristol 17.-18. oktober 2016

september 25th, 2016  |  Published in Aktiviteter

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/arrangementer/jubileumsseminar/

Tema for seminaret er ‘Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker’

Program

Dag 1, mandag 17. oktober
10.00-11.00 Registrering og noe å bite i
11.00-11.10 Velkommen ved Bente Elisabeth Holmen, leder i FFTA
11.10-11.30 Hilsen fra Forskerforbundet
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær
11.30-12.00 Fra FALUH via FAP til FFTA
Kristin Dæhli, tillitsvalgt ved NTNU
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 ‘Framtidens administrasjon’
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
13.00-14.15 Lunsj
14.15-16.30 ‘Spot fremtiden og træn til fremtidens arbejdsmarked!’
Interaktivt foredrag ved Future Navigators, København
19.00 Aperitif
19.30 Festmiddag

Dag 2, tirsdag 18. oktober
09.00-10.00 ‘A bureaucrat and a professor walk into a bar… – and other challenges from academic life’
Curt Rice, rektor ved HiOA
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 ‘Digitalisering – et skråblikk fra en høyere utdanningsinstitusjon’
Tor Haugnes, visedekan for entreprenørskap og økonomi ved BI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 ‘Hva skal FFTA ha fokus på framover?’
Samarbeid og planlegging ved oss alle
12.15-12.30 Oppsummering av seminaret ved Kristin Dæhli, NTNU
12.30-13.30 Lunsj og avreise

Leave a Response