Om FFTA – UiB

Styret i FFTA ved UiB ble valgt på årsmøtet 15. mai 2018, og styret konstituerte seg selv på det første styremøtet.

Styret i FFTA-UIB 2018:

 • Runa Jakhelln (leder)
 • Arne Magnus Morken (nestleder)
 • Michael Riisøen (styremedlem)
 • Toril Ivarsøy (styremedlem)
 • Sol Sneltvedt (styremedlem)

Vi er åpne for innspill til hva FFTA-medlemmene ved UiB ønsker at vi skal arbeide med, og hvilke saker vi bør engasjere oss i.

Hva er FFTA?
Forskerforbundet har flere foreninger som arbeider med fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder. Enkeltmedlemmer i Forskerforbundet kan velge å stå tilsluttet en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap. FFTA er
Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale

Hva gjør FFTA nasjonalt?

Generelle gjennomgående oppgaver er å bidra aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

 • Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
 • Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
 • Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene – ett hvert semester
 • Diskutere sektorrelevante temaer
 • Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede
 • Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre
 • Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt/tekn. – personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren
 • Kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
 • Levende hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill og diskutere
 • Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt
 • Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager.

Mer informasjon om FFTA sentralt