KURS I KREATIV SELVLEDELSE FOR TEKNISK-ADMINISTARIVT ANSATTE MEDLEMMER AV FORSKERFORBUNDET VED HVL, NHH OG UiB

april 27th, 2021  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen inviterer til kurs i kreativ selvledelse.

Kurset består av tre moduler:

  • Modul 1: 20. mai – Et godt arbeidsmiljø? – Digitalt (åpent for alle)
  • Modul 2:  9. september – Kreativ problemløsning og prosessledelse, Hotell Augustin (maks 40 deltakere)
  • Modul 3: 18.–19. november – Coaching og karriereutvikling, Solstrand hotell (maks 40 deltakere).

Modulene vil kombinere faglig innhold med praktiske øvelser og erfaringsutveksling.

Du kan melde deg på en modul eller flere.

De 40 plassene på modulene 2 og 3 fordeles mellom de tre institusjonene sine teknisk/administrativt ansatte med medlemskap i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA).

Mer informasjon og påmeldingslenke: https://forms.gle/2E3TYrPDAqqTMy146

Påmeldingsfrist: 12 mai.

Leave a Response