Oversikt over verv

mai 15th, 2012  |  Published in Aktiviteter

I følge vedtektene skal FAP ved UiB bl.a arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP.

Status for våre styremedlemmer våren 2012 er følgende

  • Hans-Petter Isaksen: Varerepresentant til styret for FAP, nasjonalt
  • Toril Ivarsøy: Medlem av styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
  • Asbjørn Engevik: Vararepresentant til styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
  • Michael Riisøen: Representant til IDU, Sentraladminstrasjonen ved UiB

Leave a Response