FFTA sitt Vårseminar 2018

november 21st, 2017  |  Published in Uncategorized

Vårseminaret til FFTA  i 2018 blir i 16. – 17. april 2018 i Tromsø.

ÅRBERETNING FFTA-UIB 2016

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

 Styret har hatt 11 møter i FFTA. Styret har i 2016 prioritert arbeid med å arrangere FFTA-seminar/årsmøte i 2016 og representasjon/deltakelse i ulike utvalg.

Styret FFTA UiB 2016

 Andre verv/oppgaver

Runa Jakhelln (leder)
 • Leder av valgkomiteen for Forskerforbundets lokallag ved UiB.
Arne Magnus Morken (nestleder)
 • Varamedlem til IDU ved Det psykologiske fakultet.
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
Asbjørn Engevik (sekretær)
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
 • Varamedlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB.
 • Vararepresentant til IDU ved Universitetsmuseet.
Michael Riisøen (styremedlem)
 • Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB.
Toril Ivarsøy (styremedlem)
 • Nestleder i Forskerforbundet ved UiB.Styremedlem i FFTA sentralt 2016-2018.
 • Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved UiB, 2015-2017.
 • Tillitsvalgt i 50 % stilling i Forskerforbundet ved UiB.Medlem i Arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved UiB.
 • Leder og Forskerforbundets representant i IDU ved Det humanistiske fakultet, UiB.
 • Forskerforbundets representant i Arbeidsmiljøutvalget ved UiB, og arbeidstakerorganisasjonenes representant i AMUs arbeidsutvalg.
 • Forskerforbundets representant i Velferdsutvalget ved UiB.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppen for #ORG2022.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppe for Nytt fakultet.
 • Deltakelse i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Aktiviteter

Styret har arrangert:

Lokalt:

 • Årsmøte 2016 9. mai.
 • FFTA-seminar med tema «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB, 9. mai 2016, med 42 deltakere Program:
  • Velkommen
  • #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
  • Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
  • Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger – ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
  • Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv – ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
  • Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre? Erfaringer fra UiO – ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

Styret har bl.a. deltatt på seminarer i regi av FFTA sentralt, tillitsmannopplæring, seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB. Ett eller flere av styrets medlemmer har deltatt på:

Lokalt:

 • Universitetspolitisk seminar (« Solstrandseminaret») med Forskerforbundets lokallag ved UiB 13.-14. april 2016
 • 2 dagers seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB 29. – 30. september 2016

Sentralt:

 • Forskerforbundets tariffseminar (februar)
 • FFTAs vårseminar «Kulturfusjoner i omstillingsprosesser; helt håpløst, eller morsomme muligheter?»/årsmøte, Bodø 3. – 4. mars 2016
 • Landsråd i Forskerforbundet (april)
 • Forhandlingsutvalget ved UiBs årlige seminar (mai)
 • Bøllekurs, Kristiansand (juni)
 • Forberedelse til lokale forhandlinger (august)
 • FFTAs Jubileumsseminar «Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker», Oslo 17.- 18. oktober
 • Sektorseminar (desember)

Økonomi

FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet og har derfor ikke eget budsjett eller regnskap. Når FFTA arrangerer seminarer o.l. blir midlene kanalisert enten gjennom FFTA sentralt eller Forskerforbundets lokallag ved UiB.

ÅRSMØTE FFTA-UIB 2. MAI 2017

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

Tirsdag 2. mai 2017

Saker:

Godkjenning av saksliste og innkalling.

 1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
 2. Valg.
 3. Orienteringssaker.
 4. Eventuelt.

FFTA seminar 2. mai 2017 – FREMTIDENS KONTOR – KONFLIKTHÅNDTERING

februar 14th, 2017  |  Published in Uncategorized

FFTA-UiB vil arrangere heldagsseminar 2. mai 2017 på Grand Hotel Terminus

Påmelding: Klikk her

PROGRAM

 0900 – 0910     Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB
Arne Magnus Morken, nestleder FFTA-UiB

FREMTIDENS KONTOR

 0910 – 1125      Hvem trivs best i öppna landskap?
Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep

1125 – 1200      Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor?
Tore Tungodden, ass. direktør UiB                                   

1200 – 1300        Lunsj

KONFLIKTHÅNDTERING

1300 1345      Konflikter i UoH-sektoren
Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB

1400 – 1415        Kaffepause

ÅRSMØTE

1415 – 1500     Årsmøte i FFTA-UiB
Runa Jakhelln, leder FFTA-UiB

Program til FFTA sitt Vårseminar 2017. 9. – 10. mars 2017. Trondheim

januar 27th, 2017  |  Published in Uncategorized

Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse.

FFTA Vårseminar 2017 – inkludert årsmøte i FFTA

Trondheim, 9. og 10. mars 2017. Scandic Lerkendal hotell

Lenke til påmelding: Klikk her
Påmeldingsfrist 15. februar 2017

Program
9. mars
10.00-11.00 Registrering og enkel servering
11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 12.00 Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser – Agnete Vabø, NIFU
12:00 – 12:45 Psykososial helse i en omstillingsprosess –
12:45 – 13:00 Spørsmål/diskusjon
13:00 – 14:00 Lunsj
14.00 – 15.30 Stressmestring i praksis – Elin Øvertveit
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.45 Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling –  Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet
16.45 – 17.00 Spørsmål/diskusjon
18.30 Omvisning og middag på E.C. Dahls bryggeri

10. mars
9.00 – 9.45 Helsefremmende universiteter og høgskoler – Er det mulig, og  hvordan? – Kirsti Godal Undebakke, NTNU
9.45 – 10.45 Forlenger en god latter (arbeids)livet? Humor, stress og helse –  Sven Svebak
10.45 – 11.00 Pause og utsjekk
11.00 – 12.00 Årsmøte
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Kvalitetskultur vs. effektivisering
14.00 – 15.00 Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt ved  Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Med forbehold om at det kan bli gjort noen små endringer i programmet.
Kostnader til reise på billigste måte og opphold blir dekket for  medlemmer. Reiseutgifter dekkes mot kvittering.

Program for FFTA sitt jubileumsseminar på Hotel Bristol 17.-18. oktober 2016

september 25th, 2016  |  Published in Aktiviteter

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/arrangementer/jubileumsseminar/

Tema for seminaret er ‘Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker’

Program

Dag 1, mandag 17. oktober
10.00-11.00 Registrering og noe å bite i
11.00-11.10 Velkommen ved Bente Elisabeth Holmen, leder i FFTA
11.10-11.30 Hilsen fra Forskerforbundet
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær
11.30-12.00 Fra FALUH via FAP til FFTA
Kristin Dæhli, tillitsvalgt ved NTNU
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 ‘Framtidens administrasjon’
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
13.00-14.15 Lunsj
14.15-16.30 ‘Spot fremtiden og træn til fremtidens arbejdsmarked!’
Interaktivt foredrag ved Future Navigators, København
19.00 Aperitif
19.30 Festmiddag

Dag 2, tirsdag 18. oktober
09.00-10.00 ‘A bureaucrat and a professor walk into a bar… – and other challenges from academic life’
Curt Rice, rektor ved HiOA
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 ‘Digitalisering – et skråblikk fra en høyere utdanningsinstitusjon’
Tor Haugnes, visedekan for entreprenørskap og økonomi ved BI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 ‘Hva skal FFTA ha fokus på framover?’
Samarbeid og planlegging ved oss alle
12.15-12.30 Oppsummering av seminaret ved Kristin Dæhli, NTNU
12.30-13.30 Lunsj og avreise

Program FFTA-UiB seminar 9. mai 2016

april 28th, 2016  |  Published in Aktiviteter

INNFLYTELSE PÅ EGEN LØNN – DINE MULIGHETER VED UIB.

Program

10.30 – 10.35 Velkommen
10.35 – 11.05 #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse
administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
11.05 – 11.30 Årsmøte FFTA, UiB
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 12.50 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets
forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
12.50 – 13.50 Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger
– ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
13.50 – 14.05 Kaffepause
14.05 – 14.25 Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv
– ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
14.25 – 15.30 Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre?
Erfaringer fra UiO
– ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

FFTA-UiB inviterer til seminar – «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB» den 9. mai 2016

april 20th, 2016  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB inviterer deg til seminar mandag 9. mai 2016 på Grand Hotell Terminus kl. 10.30-15.30.
Temaet for seminaret er «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB.

Seminaret åpnes med et foredrag fra prorektor Anne Lise Fimreite om det nye prosjektet som er satt i gang ved UiB (2016-2018) for å tilrettelegge utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester. Les mer om prosjektet her:
http://www.uib.no/foransatte/96777/uib-administrasjonen-skal-slankes-og-effektiviseres#

Etter lunsj vil vi få innspill fra både Forskerforbundet og UiB til hva vi selv kan gjøre for å påvirke lønnen vår, og hvilke rettigheter og plikter vi har ved omstillinger og nedbemanninger.
Se vedlagte program for detaljer.

Vi håper at du har anledning til å delta!

Påmeldingsfrist er: onsdag 27. april via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1950152

Mer info om FFTA: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/
En fjerdedel av medlemmene i Forskerforbundet er teknisk/administrativt ansatte.
Forskerforbundet har vedtatt en egen politikk for teknisk/administrative: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/vare-politikkdokumenter/teknisk-administrativt-personale/

Vet du om andre som kunne være interessert i å delta på seminaret? Kanskje en kollega som kunne tenke seg å melde seg inn i Forskerforbundet. Send gjerne informasjonen videre!
Det er lett å melde seg inn, enten man skifter fagforening eller man ønsker dobbelt medlemskap:
https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/uib/medlemskap/

«Kunnskapsarbeideren» – FFTA Vårseminar 2015

april 20th, 2016  |  Published in Uncategorized

Velkommen til FFTAs vårseminar «Kunnskapsarbeideren» arrangert av FFTA-Universitetet i Bergen.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere innen sektoren forskning og høyere utdanning. Om lag én fjerdedel av medlemmene i forbundet er ansatt i teknisk-administrative stillinger. Kunnskapsarbeideren er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Kunnskap er fremtidens olje, sier Erna Solberg. Hva betyr det for oss?

DAG 1, torsdag 12. mars 2015
Sted: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen sentrum.

Kl. 09.00 Registering, kaffe og noe å bite i.
Kl. 10.00 Velkommen til FFTA-UiB.
Kl. 10.10 Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.
Kl. 10.30 Kunnskapsarbeideren – Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet.
Diskusjon.
Kl. 11.15 Nasjonalt samarbeid i sektoren – flyten mellom administrasjon og fag – Henrich von Achen, professor og direktør Universitetsmuseet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 12.00 LUNSJ
Kl. 13.00 Kunnskapsarbeideren – relatert til FFTA prosjektet «Kompetanse- og lønnsutvikling for teknisk/administrativt personale i Forskerforbundet» – Hans-Petter Isaksen, seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen og styremedlem FFTA.
Diskusjon.
Kl. 13.45 Motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeideren – Trine Moe, fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 14.30 Kaffepause.
Kl. 14.45 Fagforeningsstrategi for kunnskapsarbeideren – Rolf Øivind Utgård, rådgiver og forsker.
Diskusjon.
Kl. 15.45 Årsmøte FFTA.
Kl. 17.15 Oppsummering av dagen.
Kl. 19.00 Aperitiff.
Kl. 19.30 Festmiddag.

DAG 2, fredag 13. mars 2015
Sted: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Kl. 08.45 Utsjekking fra hotellet.
Kl. 09.00 Vi tar buss fra Nygård til Kronstad.
Kl. 09.30 Omvisning Høgskolen i Bergen.
Kl. 10.15 Kaffepause.
Kl. 10.30 Sterke sammen – motivasjon og arbeidsglede – Trond Haukedal, motivator og «omreisende i menneskekunnskap».
Kl. 12.30 Oppsummering og avslutning.
Kl. 13.00 LUNSJ
Kl. 14.00 Buss til Bergen lufthavn Flesland.

Referat fra FFTA-UiB sitt årsmøte 2015

april 20th, 2016  |  Published in Årsmøte

Tid: Tirsdag 10. februar 2015 kl 14:00 -15:00 (17.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent.

2. Årsberetning
Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Tre orienteringssaker:
3. Orientere om vårseminaret 2015 v/ Arne Magnus Morken
4. Politikk for TAP i Forskerforbundet v/Hans Petter Isaksen
5. Tanker om fremtidige lokale lønnsoppgjør/lønnsutvikling v/Steinar Vagstad

6. Valg
Vedtak: Hele FFTA-styret ved UiB stilte til gjenvalg og ble valgt for en ny periode. Styret for FFTA-UiB i 2015 består dermed av: Hans-Petter Isaksen, Asbjørn Engevik, Runa Jakhelln, Toril Ivarsøy, Michael Riisøen og Arne Magnus Morken.

FFTA-styret ved UiB i 2015 vil konstituere seg selv på sitt neste styremøte i 2015.