ÅRSMØTE FFTA-UIB 2. MAI 2017

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

Tirsdag 2. mai 2017

Saker:

Godkjenning av saksliste og innkalling.

  1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
  2. Valg.
  3. Orienteringssaker.
  4. Eventuelt.

FFTA seminar 2. mai 2017 – FREMTIDENS KONTOR – KONFLIKTHÅNDTERING

februar 14th, 2017  |  Published in Uncategorized

FFTA-UiB vil arrangere heldagsseminar 2. mai 2017 på Grand Hotel Terminus

Påmelding: Klikk her

PROGRAM

 0900 – 0910     Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB
Arne Magnus Morken, nestleder FFTA-UiB

FREMTIDENS KONTOR

 0910 – 1125      Hvem trivs best i öppna landskap?
Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep

1125 – 1200      Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor?
Tore Tungodden, ass. direktør UiB                                   

1200 – 1300        Lunsj

KONFLIKTHÅNDTERING

1300 1345      Konflikter i UoH-sektoren
Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB

1400 – 1415        Kaffepause

ÅRSMØTE

1415 – 1500     Årsmøte i FFTA-UiB
Runa Jakhelln, leder FFTA-UiB

Program til FFTA sitt Vårseminar 2017. 9. – 10. mars 2017. Trondheim

januar 27th, 2017  |  Published in Uncategorized

Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse.

FFTA Vårseminar 2017 – inkludert årsmøte i FFTA

Trondheim, 9. og 10. mars 2017. Scandic Lerkendal hotell

Lenke til påmelding: Klikk her
Påmeldingsfrist 15. februar 2017

Program
9. mars
10.00-11.00 Registrering og enkel servering
11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 12.00 Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser – Agnete Vabø, NIFU
12:00 – 12:45 Psykososial helse i en omstillingsprosess –
12:45 – 13:00 Spørsmål/diskusjon
13:00 – 14:00 Lunsj
14.00 – 15.30 Stressmestring i praksis – Elin Øvertveit
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.45 Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling –  Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet
16.45 – 17.00 Spørsmål/diskusjon
18.30 Omvisning og middag på E.C. Dahls bryggeri

10. mars
9.00 – 9.45 Helsefremmende universiteter og høgskoler – Er det mulig, og  hvordan? – Kirsti Godal Undebakke, NTNU
9.45 – 10.45 Forlenger en god latter (arbeids)livet? Humor, stress og helse –  Sven Svebak
10.45 – 11.00 Pause og utsjekk
11.00 – 12.00 Årsmøte
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Kvalitetskultur vs. effektivisering
14.00 – 15.00 Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt ved  Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Med forbehold om at det kan bli gjort noen små endringer i programmet.
Kostnader til reise på billigste måte og opphold blir dekket for  medlemmer. Reiseutgifter dekkes mot kvittering.

Program for FFTA sitt jubileumsseminar på Hotel Bristol 17.-18. oktober 2016

september 25th, 2016  |  Published in Aktiviteter

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/arrangementer/jubileumsseminar/

Tema for seminaret er ‘Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker’

Program

Dag 1, mandag 17. oktober
10.00-11.00 Registrering og noe å bite i
11.00-11.10 Velkommen ved Bente Elisabeth Holmen, leder i FFTA
11.10-11.30 Hilsen fra Forskerforbundet
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær
11.30-12.00 Fra FALUH via FAP til FFTA
Kristin Dæhli, tillitsvalgt ved NTNU
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00 ‘Framtidens administrasjon’
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
13.00-14.15 Lunsj
14.15-16.30 ‘Spot fremtiden og træn til fremtidens arbejdsmarked!’
Interaktivt foredrag ved Future Navigators, København
19.00 Aperitif
19.30 Festmiddag

Dag 2, tirsdag 18. oktober
09.00-10.00 ‘A bureaucrat and a professor walk into a bar… – and other challenges from academic life’
Curt Rice, rektor ved HiOA
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 ‘Digitalisering – et skråblikk fra en høyere utdanningsinstitusjon’
Tor Haugnes, visedekan for entreprenørskap og økonomi ved BI
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 ‘Hva skal FFTA ha fokus på framover?’
Samarbeid og planlegging ved oss alle
12.15-12.30 Oppsummering av seminaret ved Kristin Dæhli, NTNU
12.30-13.30 Lunsj og avreise

Program FFTA-UiB seminar 9. mai 2016

april 28th, 2016  |  Published in Aktiviteter

INNFLYTELSE PÅ EGEN LØNN – DINE MULIGHETER VED UIB.

Program

10.30 – 10.35 Velkommen
10.35 – 11.05 #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse
administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
11.05 – 11.30 Årsmøte FFTA, UiB
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 12.50 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets
forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
12.50 – 13.50 Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger
– ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
13.50 – 14.05 Kaffepause
14.05 – 14.25 Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv
– ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
14.25 – 15.30 Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre?
Erfaringer fra UiO
– ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

FFTA-UiB inviterer til seminar – «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB» den 9. mai 2016

april 20th, 2016  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB inviterer deg til seminar mandag 9. mai 2016 på Grand Hotell Terminus kl. 10.30-15.30.
Temaet for seminaret er «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB.

Seminaret åpnes med et foredrag fra prorektor Anne Lise Fimreite om det nye prosjektet som er satt i gang ved UiB (2016-2018) for å tilrettelegge utvikling av effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester. Les mer om prosjektet her:
http://www.uib.no/foransatte/96777/uib-administrasjonen-skal-slankes-og-effektiviseres#

Etter lunsj vil vi få innspill fra både Forskerforbundet og UiB til hva vi selv kan gjøre for å påvirke lønnen vår, og hvilke rettigheter og plikter vi har ved omstillinger og nedbemanninger.
Se vedlagte program for detaljer.

Vi håper at du har anledning til å delta!

Påmeldingsfrist er: onsdag 27. april via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1950152

Mer info om FFTA: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/ffta/
En fjerdedel av medlemmene i Forskerforbundet er teknisk/administrativt ansatte.
Forskerforbundet har vedtatt en egen politikk for teknisk/administrative: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/vare-politikkdokumenter/teknisk-administrativt-personale/

Vet du om andre som kunne være interessert i å delta på seminaret? Kanskje en kollega som kunne tenke seg å melde seg inn i Forskerforbundet. Send gjerne informasjonen videre!
Det er lett å melde seg inn, enten man skifter fagforening eller man ønsker dobbelt medlemskap:
https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/lokallag/uib/medlemskap/

«Kunnskapsarbeideren» – FFTA Vårseminar 2015

april 20th, 2016  |  Published in Uncategorized

Velkommen til FFTAs vårseminar «Kunnskapsarbeideren» arrangert av FFTA-Universitetet i Bergen.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere innen sektoren forskning og høyere utdanning. Om lag én fjerdedel av medlemmene i forbundet er ansatt i teknisk-administrative stillinger. Kunnskapsarbeideren er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Kunnskap er fremtidens olje, sier Erna Solberg. Hva betyr det for oss?

DAG 1, torsdag 12. mars 2015
Sted: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen sentrum.

Kl. 09.00 Registering, kaffe og noe å bite i.
Kl. 10.00 Velkommen til FFTA-UiB.
Kl. 10.10 Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.
Kl. 10.30 Kunnskapsarbeideren – Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet.
Diskusjon.
Kl. 11.15 Nasjonalt samarbeid i sektoren – flyten mellom administrasjon og fag – Henrich von Achen, professor og direktør Universitetsmuseet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 12.00 LUNSJ
Kl. 13.00 Kunnskapsarbeideren – relatert til FFTA prosjektet «Kompetanse- og lønnsutvikling for teknisk/administrativt personale i Forskerforbundet» – Hans-Petter Isaksen, seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen og styremedlem FFTA.
Diskusjon.
Kl. 13.45 Motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeideren – Trine Moe, fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 14.30 Kaffepause.
Kl. 14.45 Fagforeningsstrategi for kunnskapsarbeideren – Rolf Øivind Utgård, rådgiver og forsker.
Diskusjon.
Kl. 15.45 Årsmøte FFTA.
Kl. 17.15 Oppsummering av dagen.
Kl. 19.00 Aperitiff.
Kl. 19.30 Festmiddag.

DAG 2, fredag 13. mars 2015
Sted: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Kl. 08.45 Utsjekking fra hotellet.
Kl. 09.00 Vi tar buss fra Nygård til Kronstad.
Kl. 09.30 Omvisning Høgskolen i Bergen.
Kl. 10.15 Kaffepause.
Kl. 10.30 Sterke sammen – motivasjon og arbeidsglede – Trond Haukedal, motivator og «omreisende i menneskekunnskap».
Kl. 12.30 Oppsummering og avslutning.
Kl. 13.00 LUNSJ
Kl. 14.00 Buss til Bergen lufthavn Flesland.

Referat fra FFTA-UiB sitt årsmøte 2015

april 20th, 2016  |  Published in Årsmøte

Tid: Tirsdag 10. februar 2015 kl 14:00 -15:00 (17.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent.

2. Årsberetning
Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Tre orienteringssaker:
3. Orientere om vårseminaret 2015 v/ Arne Magnus Morken
4. Politikk for TAP i Forskerforbundet v/Hans Petter Isaksen
5. Tanker om fremtidige lokale lønnsoppgjør/lønnsutvikling v/Steinar Vagstad

6. Valg
Vedtak: Hele FFTA-styret ved UiB stilte til gjenvalg og ble valgt for en ny periode. Styret for FFTA-UiB i 2015 består dermed av: Hans-Petter Isaksen, Asbjørn Engevik, Runa Jakhelln, Toril Ivarsøy, Michael Riisøen og Arne Magnus Morken.

FFTA-styret ved UiB i 2015 vil konstituere seg selv på sitt neste styremøte i 2015.

Runa Jakhelln ny leder for FFTA-UiB

mai 23rd, 2014  |  Published in Uncategorized

Runa Jakhelln fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen overtar som leder for FFTA-UiB. Arne Magnus Morken blir ny nestleder. Les mer om styrets sammensetting og FFTA-UIB

Resultat fra «Undersøkelse av lønns- karriereutviklingsmuligheter for teknisk/administrativt personale»

mars 4th, 2014  |  Published in Aktiviteter, Nyhet

Rapport fra medlemsundersøkelsen om lønns- og karriereutviklingsmuligheter for teknisk- administrativt personale er nå publisert på https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2014/lonns-og-karrieremuligheter-for-teknisk-administrativt-personale/

Undersøkelsen er gjennomført av FFTA i nært samarbeid med Forskerforbundet.

FFTA vil i kommende år følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene.