ÅRBERETNING FFTA-UIB 2016

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

 Styret har hatt 11 møter i FFTA. Styret har i 2016 prioritert arbeid med å arrangere FFTA-seminar/årsmøte i 2016 og representasjon/deltakelse i ulike utvalg.

Styret FFTA UiB 2016

 Andre verv/oppgaver

Runa Jakhelln (leder)
 • Leder av valgkomiteen for Forskerforbundets lokallag ved UiB.
Arne Magnus Morken (nestleder)
 • Varamedlem til IDU ved Det psykologiske fakultet.
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
Asbjørn Engevik (sekretær)
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
 • Varamedlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB.
 • Vararepresentant til IDU ved Universitetsmuseet.
Michael Riisøen (styremedlem)
 • Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB.
Toril Ivarsøy (styremedlem)
 • Nestleder i Forskerforbundet ved UiB.Styremedlem i FFTA sentralt 2016-2018.
 • Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved UiB, 2015-2017.
 • Tillitsvalgt i 50 % stilling i Forskerforbundet ved UiB.Medlem i Arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved UiB.
 • Leder og Forskerforbundets representant i IDU ved Det humanistiske fakultet, UiB.
 • Forskerforbundets representant i Arbeidsmiljøutvalget ved UiB, og arbeidstakerorganisasjonenes representant i AMUs arbeidsutvalg.
 • Forskerforbundets representant i Velferdsutvalget ved UiB.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppen for #ORG2022.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppe for Nytt fakultet.
 • Deltakelse i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Aktiviteter

Styret har arrangert:

Lokalt:

 • Årsmøte 2016 9. mai.
 • FFTA-seminar med tema «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB, 9. mai 2016, med 42 deltakere Program:
  • Velkommen
  • #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
  • Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
  • Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger – ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
  • Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv – ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
  • Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre? Erfaringer fra UiO – ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

Styret har bl.a. deltatt på seminarer i regi av FFTA sentralt, tillitsmannopplæring, seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB. Ett eller flere av styrets medlemmer har deltatt på:

Lokalt:

 • Universitetspolitisk seminar (« Solstrandseminaret») med Forskerforbundets lokallag ved UiB 13.-14. april 2016
 • 2 dagers seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB 29. – 30. september 2016

Sentralt:

 • Forskerforbundets tariffseminar (februar)
 • FFTAs vårseminar «Kulturfusjoner i omstillingsprosesser; helt håpløst, eller morsomme muligheter?»/årsmøte, Bodø 3. – 4. mars 2016
 • Landsråd i Forskerforbundet (april)
 • Forhandlingsutvalget ved UiBs årlige seminar (mai)
 • Bøllekurs, Kristiansand (juni)
 • Forberedelse til lokale forhandlinger (august)
 • FFTAs Jubileumsseminar «Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker», Oslo 17.- 18. oktober
 • Sektorseminar (desember)

Økonomi

FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet og har derfor ikke eget budsjett eller regnskap. Når FFTA arrangerer seminarer o.l. blir midlene kanalisert enten gjennom FFTA sentralt eller Forskerforbundets lokallag ved UiB.

Leave a Response