Referat fra FFTA-UiB sitt årsmøte 2015

april 20th, 2016  |  Published in Årsmøte

Tid: Tirsdag 10. februar 2015 kl 14:00 -15:00 (17.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent.

2. Årsberetning
Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Tre orienteringssaker:
3. Orientere om vårseminaret 2015 v/ Arne Magnus Morken
4. Politikk for TAP i Forskerforbundet v/Hans Petter Isaksen
5. Tanker om fremtidige lokale lønnsoppgjør/lønnsutvikling v/Steinar Vagstad

6. Valg
Vedtak: Hele FFTA-styret ved UiB stilte til gjenvalg og ble valgt for en ny periode. Styret for FFTA-UiB i 2015 består dermed av: Hans-Petter Isaksen, Asbjørn Engevik, Runa Jakhelln, Toril Ivarsøy, Michael Riisøen og Arne Magnus Morken.

FFTA-styret ved UiB i 2015 vil konstituere seg selv på sitt neste styremøte i 2015.

Leave a Response