ÅRSMØTE FFTA-UIB 2. MAI 2017

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

Tirsdag 2. mai 2017

Saker:

Godkjenning av saksliste og innkalling.

  1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
  2. Valg.
  3. Orienteringssaker.
  4. Eventuelt.

Leave a Response