Årsmøte

Referat fra FFTA-UiB sitt årsmøte 2015

april 20th, 2016  |  Published in Årsmøte

Tid: Tirsdag 10. februar 2015 kl 14:00 -15:00 (17.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent.

2. Årsberetning
Vedtak: Årsberetning ble godkjent

Tre orienteringssaker:
3. Orientere om vårseminaret 2015 v/ Arne Magnus Morken
4. Politikk for TAP i Forskerforbundet v/Hans Petter Isaksen
5. Tanker om fremtidige lokale lønnsoppgjør/lønnsutvikling v/Steinar Vagstad

6. Valg
Vedtak: Hele FFTA-styret ved UiB stilte til gjenvalg og ble valgt for en ny periode. Styret for FFTA-UiB i 2015 består dermed av: Hans-Petter Isaksen, Asbjørn Engevik, Runa Jakhelln, Toril Ivarsøy, Michael Riisøen og Arne Magnus Morken.

FFTA-styret ved UiB i 2015 vil konstituere seg selv på sitt neste styremøte i 2015.

Innkalling til årsmøte i FFTA – UiB tirsdag 28. januar kl 15.00

januar 10th, 2014  |  Published in Årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte i FFTA – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Tid: Tirsdag 28. januar kl 15.00 -17.00 (19.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

 1. Undersøkelse om kompetanseutvikling og lønnsutvikling for TAP i utdanningssektoren v/Hans-Petter Isaksen
 2. Hva gjør Forskerforbundet lokalt og nasjonalt v/Toril Ivarsøy (tillitsvalgt ved FF-UiB og medlem av hovedstyret for Forskerforbundet nasjonalt)
 3. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB
 4. Nye medlemmer til FFTA-styret (vi trenger 2-3 nye) *

* Det vil bli utarbeidet forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet.

Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Etter møtet blir det servert mat på «Muntlig», ca kl 17.00

Påmeldingsfrist for årsmøtet er fredag 24. januar, via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=369806

For styret for FFTA UiB,

Hans-Petter Isaksen
hans-petter.isaksen@adm.uib.no

Årsmøte i FFTA – UiB 28. januar 2014

januar 9th, 2014  |  Published in Årsmøte

Dato for årsmøte 2014 er satt til tirsdag 28. januar, kl 15-19.

Innkalling blir sendt senere.

Styret

Innkalling til årsmøte i FAP – UiB

januar 15th, 2013  |  Published in Årsmøte

Vi ønsker velkommen til årsmøte i FAP – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Tid: Onsdag 23. januar kl 15.00

Sted: Seminarrom B på Studentsenteret

Saker:

 1. Orientering om arbeidet med lokale lønnsforhandlinger i 2012 v/Kjell Erik Lommerud
 2. Gjennomgang av vedtekter for FAP-UiB
 3. Årsberetning og plan for lokallagsarbeidet i FAP-UiB
 4. Nye medlemmer til FAP-styret (vi trenger 2-3 nye) *

Etter møtet blir det servert mat.

*Det vil utarbeides forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet. Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Påmeldingsfrist for årsmøtet er tirsdag 22. januar

Påmelding til hans-petter.isaksen@adm.uib.no

Årsmøtet er for medlemmer i FAP. Er du usikker på om du er medlem, eller du ønsker å melde deg inn i FAP, finner du mer informasjon om dette her http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Foreninger/FAP/Bli-medlem/

Vi oppfordrer alle medlemmer i Forskerforbundet som er teknisk/administrativt ansatte til også å tegne medlemskap i FAP, slik at denne fagpolitiske foreningen kan få enda større tyngde i institusjonen.

 

For styret for FAP UiB,

Hans-Petter Isaksen

Årsmøte i FAP – UiB 23. januar

november 30th, 2012  |  Published in Årsmøte

Dato for årsmøte er 23. januar.

Innkalling blir sendt senere.

Styret

Årsmøte på Kolbotn, 15. og 16. mars.

mars 14th, 2012  |  Published in Årsmøte

FAP UiB deltar på årsmøte på Kolbotn, 15. og 16. mars.

Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen

januar 17th, 2012  |  Published in Årsmøte, Møtereferat, Referat

Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen 1. desember 2011

1. Presentasjon av verktøykasse fra FAP-nasjonal
Harald Åge Sæthre presenterte verktøykassen/informasjonsbasen som er utarbeidd for lokalt FAP-arbeid. Verktøykassen er planlagt ferdigstilt ved årsmøtet for FAP nasjonalt 2012.

2. Vedtekter
FAP UiBs vedtekter vart vedtekne som følgjer:
i. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
ii. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP nasjonalt
iii. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
iv. FAP ved UiB skal ha jevnlige arrangementer for sine medlemmer
v. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre FAP-foreninger i Bergen og Hordaland
vi. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
vii. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet og FAP
viii. FAP ved UiB avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal inneholde følgende vedtakssaker:
i. Valg:
På årsmøtet velges medlemmer til styret for foreningen. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år.
ii. Årsberetning fra forrige år
iii. Virksomhetsplan for neste år
ix. FAP ved UiB har ikke eget budsjett, men søker om midler fra FUB og/eller om OU-midler for gjennomføring av arrangementer.
x. FAP ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

3. Årsplan for FAP UiB
(Saka heitte opprinneleg Årsplan og budsjett for FAP UiB, men sidan vedtektene allereie var vedtekne m.a. med pkt ix; vart underpunktet budsjett fjerna frå vedtaket.)

Årsplanen for FAP UiB vart vedteken som følgjer:

Kalender og årsplan for FAP, UIB
Februar
Årsmøte i FUB
Mars
Nasjonalt vårseminar FAP
Det årlige Solstrandseminaret i regi av FUB
April
Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret
Sommeren 2012 (juni eller august/september)
FAP i fellesskap (fellesarrangement med FAP ved de andre institusjonene i Bergen)
September
Tillitsvalgtopplæring i regi av FUB
November
Årsmøte for FAP ved UiB
Nasjonalt FAP-seminar (trolig i Bergen)

4. Val
Følgjande vart valde til styre i FAP ved UiB:
Asbjørn Engevik
Hans-Petter Isaksen
Toril Ivarsøy
Michael Riisøen
Elisabet Veland
Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte.

Vedtekter for FAP ved UiB

januar 4th, 2012  |  Published in Årsmøte

1. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet
2. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP nasjonalt
3. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
4. FAP ved UiB skal ha jevnlige arrangmenter for sine medlemmer
5. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre FAP-foreninger i Bergen og Hordaland
6. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk administrativt personale i lokale og sentrale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
7. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og sentrale verv i Forskerforbundet og FAP
8. FAP ved UiB avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 • Valg:
  På årsmøtet velges medlemmer til styret for foreningen. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år
 • Årsberetning fra forrige år med oversikt over aktiviteter og utgifter
 • Forslag til virksomhetsplan for neste år
9. FAP ved UiB søker midler fra FUB og/eller OU-midler for gjennomføring av arrangementer og annet
10. FAP ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet
Vedtektene ble vedtatt i årsmøtet 1. desember 2011, og endelig godkjent i FAP-styremøtet 14. desember 2011.

Forslag til vedtekter for FAP – UiB

november 28th, 2011  |  Published in Årsmøte

 1. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
 2. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP sentralt
 3. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
 4. FAP ved UiB skal arrangere jevnlige seminarer for sine medlemmer
 5. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre lokallag i Bergen og Hordaland
 6. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk administrativt personale i lokale og sentrale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
 7. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og sentrale verv i Forskerforbundet og FAP
 8. Det skal holdes generalforsamling en gang i året, der det velges medlemmer til styret for lokallaget. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år.

Forslag til årsplan for 2012 for FAP UiB

november 28th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Årsmøte

Kalender og årsplan for FAP, UIB

Februar

 • Årsmøte i FUB

Mars

 • Nasjonalt vårseminar FAP
 • Det årlige Solstrandseminaret i regi av FUB

April

 • Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret

Juni

 • FAP i fellesskap (fellesarrangement med FAP ved de andre institusjonene i Bergen)

September

 • Tillitsvalgtopplæring i regi av FUB
 • Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret

November

 • Årsmøte for FAP ved UiB
 • Nasjonalt FAP-seminar