Forslag til vedtekter for FAP – UiB

november 28th, 2011  |  Published in Årsmøte

  1. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
  2. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP sentralt
  3. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
  4. FAP ved UiB skal arrangere jevnlige seminarer for sine medlemmer
  5. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre lokallag i Bergen og Hordaland
  6. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk administrativt personale i lokale og sentrale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
  7. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og sentrale verv i Forskerforbundet og FAP
  8. Det skal holdes generalforsamling en gang i året, der det velges medlemmer til styret for lokallaget. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år.

Leave a Response