Author Archive

Runa Jakhelln ny leder for FFTA-UiB

mai 23rd, 2014  |  Published in Uncategorized

Runa Jakhelln fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen overtar som leder for FFTA-UiB. Arne Magnus Morken blir ny nestleder. Les mer om styrets sammensetting og FFTA-UIB

Resultat fra «Undersøkelse av lønns- karriereutviklingsmuligheter for teknisk/administrativt personale»

mars 4th, 2014  |  Published in Aktiviteter, Nyhet

Rapport fra medlemsundersøkelsen om lønns- og karriereutviklingsmuligheter for teknisk- administrativt personale er nå publisert på https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2014/lonns-og-karrieremuligheter-for-teknisk-administrativt-personale/

Undersøkelsen er gjennomført av FFTA i nært samarbeid med Forskerforbundet.

FFTA vil i kommende år følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene.

Innkalling til årsmøte i FFTA – UiB tirsdag 28. januar kl 15.00

januar 10th, 2014  |  Published in Årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte i FFTA – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Tid: Tirsdag 28. januar kl 15.00 -17.00 (19.00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

 1. Undersøkelse om kompetanseutvikling og lønnsutvikling for TAP i utdanningssektoren v/Hans-Petter Isaksen
 2. Hva gjør Forskerforbundet lokalt og nasjonalt v/Toril Ivarsøy (tillitsvalgt ved FF-UiB og medlem av hovedstyret for Forskerforbundet nasjonalt)
 3. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB
 4. Nye medlemmer til FFTA-styret (vi trenger 2-3 nye) *

* Det vil bli utarbeidet forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet.

Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Etter møtet blir det servert mat på «Muntlig», ca kl 17.00

Påmeldingsfrist for årsmøtet er fredag 24. januar, via https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=369806

For styret for FFTA UiB,

Hans-Petter Isaksen
hans-petter.isaksen@adm.uib.no

Årsmøte i FFTA – UiB 28. januar 2014

januar 9th, 2014  |  Published in Årsmøte

Dato for årsmøte 2014 er satt til tirsdag 28. januar, kl 15-19.

Innkalling blir sendt senere.

Styret

FAP skiftet navn til FFTA

mai 15th, 2013  |  Published in Nyhet

Årsmøtet til FAP 15. mars vedtok å endre navn til Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA)

Innkalling til årsmøte i FAP – UiB

januar 15th, 2013  |  Published in Årsmøte

Vi ønsker velkommen til årsmøte i FAP – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Tid: Onsdag 23. januar kl 15.00

Sted: Seminarrom B på Studentsenteret

Saker:

 1. Orientering om arbeidet med lokale lønnsforhandlinger i 2012 v/Kjell Erik Lommerud
 2. Gjennomgang av vedtekter for FAP-UiB
 3. Årsberetning og plan for lokallagsarbeidet i FAP-UiB
 4. Nye medlemmer til FAP-styret (vi trenger 2-3 nye) *

Etter møtet blir det servert mat.

*Det vil utarbeides forslag til styre i samråd med kandidater i forkant av møtet, så ingen skal føle seg presset til å påta seg verv under møtet. Dersom noen ønsker et verv, bes de kontakte undertegnede i forkant av møtet (helst så snart som mulig).

Påmeldingsfrist for årsmøtet er tirsdag 22. januar

Påmelding til hans-petter.isaksen@adm.uib.no

Årsmøtet er for medlemmer i FAP. Er du usikker på om du er medlem, eller du ønsker å melde deg inn i FAP, finner du mer informasjon om dette her http://www.forskerforbundet.no/Organisasjon/Foreninger/FAP/Bli-medlem/

Vi oppfordrer alle medlemmer i Forskerforbundet som er teknisk/administrativt ansatte til også å tegne medlemskap i FAP, slik at denne fagpolitiske foreningen kan få enda større tyngde i institusjonen.

 

For styret for FAP UiB,

Hans-Petter Isaksen

Årsmøte i FAP – UiB 23. januar

november 30th, 2012  |  Published in Årsmøte

Dato for årsmøte er 23. januar.

Innkalling blir sendt senere.

Styret

Invitasjon FAP-konferanse i Bergen 1.-2. november

september 11th, 2012  |  Published in Aktiviteter

Hovedtema på høstens FAP-konferanse i Bergen er «FAP – også for ledere». Vi oppfordrer medlemmer i lederstillinger til å delta på konferansen.

For mer informasjon og påmelding, se

http://www.forskerforbundet.no/Info/Kurs/Lokallag-og-foreninger/FAP-konferanse-host-2012/

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2012

august 10th, 2012  |  Published in lønnsforhandlinger

 

Oversikt over verv

mai 15th, 2012  |  Published in Aktiviteter

I følge vedtektene skal FAP ved UiB bl.a arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP.

Status for våre styremedlemmer våren 2012 er følgende

 • Hans-Petter Isaksen: Varerepresentant til styret for FAP, nasjonalt
 • Toril Ivarsøy: Medlem av styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
 • Asbjørn Engevik: Vararepresentant til styret og arbeidsutvalget, Forskerforbundet ved UiB
 • Michael Riisøen: Representant til IDU, Sentraladminstrasjonen ved UiB