Author Archive

FFTA-VÅRKONFERANSE 2023

januar 31st, 2023  |  Published in Uncategorized

Er du opptatt av tillit og ytringsfrihet i arbeidslivet, i tillegg til lønn- og arbeidsvilkår? Da er årets FFTA-vårkonferanse midt i blinken for deg!

Årets tema er tillit og ytringsfrihet i arbeidslivet. Programmet tilbyr både faglige perspektiver og erfaringsutveksling, med innlegg fra blant annet BI, NHH, UiB og UiO. Konferansen er bare for FFTA medlemmer og antall plasser er begrenset. Deltagelse (inkludert reise og overnatting) er gratis for FFTA medlemmer som får plass.

Tidspunkt:
20.03 kl. 10:00–21.03.23 kl. 14:00
Påmeldingsfrist 17.02.2023

Sted:
Radisson Blu Royal Hotell, 5003 BERGEN

MELD DEG PÅ HER

Styret i FFTA ved UiB kaller med dette medlemmene inn til Årsmøte i FFTA ved UiB torsdag 5. mai 2022 kl. 15.00 – 16.00.

april 4th, 2022  |  Published in Uncategorized

Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12526179

Møtet er digitalt i teams. Du vil få tilsendt lenke i forkant av møte.

Saksliste:

1) Godkjenning av saksliste og innkalling.
2) Om FFTA ved UiB.
3) Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB 2021.
4) Årsplan FFTA 2022.
5) Valg.
6) Eventuelt.

Velkommen til Årsmøtet!

Lokale lønnsforhandlingene 2021

juni 25th, 2021  |  Published in Uncategorized

Forskerforbundet ved UiB inviterer dere til å sende en søknad i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene 2021
Vi fremmer krav for alle som sender oss en søknad. Opplysningene i søknaden hjelper oss når vi skal få gjennomslag for akkurat ditt krav.
Hvis du ikke søker og heller ikke er prioritert av arbeidsgiver, får du ikke noe i de lokale forhandlingene.

Søknadsskjema: Mal SkjemaTAB2021

Vi ber om at søknaden blir sendt elektronisk til petter.jordan@fub.uib.no

Til dere som føler at skjema ikke passer kan dere sende oss fritekst og vi tar gjerne imot forslag til forbedringer på skjema.

Søknadsfrist til oss er 23. august kl. 15.00.
Husk å ha «lønnsforhandlinger» i emnefeltet på eposten. Husk å lagre en lokal kopi av ferdig utfylt skjema.
Du vil få en kvittering på at din søknad er mottatt og registrert. Har du ikke mottatt slik kvittering innen 25. august kl. 15.00 ber vi deg ta kontakt for ny innsendelse.

Forhandlingene ved UiB skal være avsluttet i begynnelsen av november. Resultatet blir meddelt den enkelte søker per epost når det er klart. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1/7 – 2021.

KURS I KREATIV SELVLEDELSE FOR TEKNISK-ADMINISTARIVT ANSATTE MEDLEMMER AV FORSKERFORBUNDET VED HVL, NHH OG UiB

april 27th, 2021  |  Published in Aktiviteter

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen inviterer til kurs i kreativ selvledelse.

Kurset består av tre moduler:

 • Modul 1: 20. mai – Et godt arbeidsmiljø? – Digitalt (åpent for alle)
 • Modul 2:  9. september – Kreativ problemløsning og prosessledelse, Hotell Augustin (maks 40 deltakere)
 • Modul 3: 18.–19. november – Coaching og karriereutvikling, Solstrand hotell (maks 40 deltakere).

Modulene vil kombinere faglig innhold med praktiske øvelser og erfaringsutveksling.

Du kan melde deg på en modul eller flere.

De 40 plassene på modulene 2 og 3 fordeles mellom de tre institusjonene sine teknisk/administrativt ansatte med medlemskap i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA).

Mer informasjon og påmeldingslenke: https://forms.gle/2E3TYrPDAqqTMy146

Påmeldingsfrist: 12 mai.

ÅRSMØTE FFTA-UIB 2020 UTSATT

februar 21st, 2020  |  Published in Uncategorized

Til medlemmene i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA) sitt lokallag ved UiB

Vi viser til invitasjon til Årsmøtet i FFTA ved UiB.

FFTA ved UiB følger UiB og Folkehelseinstituttets oppfordring om å avlyse alle større arrangement.

Dere vil få ny invitasjon til Årsmøte når det blir aktuelt.

Med vennlig hilsen

Leder av FFTA ved UiB Runa Jakhelln

 

Torsdag 12. mars 2020. Klokken 15:00-16:30

Harald Hårfagresgate 1, 1. etg., styrerommet HF

For teknisk-administrativt ansatte medlemmer i Forskerforbundet UiB

Saker:

1) Godkjenning av saksliste og innkalling.

2) FFTA ved UiB

3) Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB 2019

4) Valg.

5) Årsplan FFTA 2020

6) Hvordan påvirke egen lønn?

7) Eventuelt.

Referat årsmøte FFTA-UIB fredag 8. februar 2019

februar 13th, 2019  |  Published in Uncategorized

ÅRSMØTE FFTA-UIB

Fredag 8. februar 2019
Studentsenteret
For teknisk-administrativt ansatte medlemmer i Forskerforbundet UiB

Referat.

Saker:
1) Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.

2) Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB ble gjennomgått.

3) Valg.
Valg ble gjennomført. Sittende styre ble gjenvalgt. Det åpnes opp for Deidre C. P. Smith og Gry Ane Vikanes Lavik som ytterligere medlemmer om de er interesserte. Det nye styret vil konstituere seg selv ved første styremøte.

4) Eventuelt.
Revidering av FFTAs vedtekter. Enkelte av punktene i dagens vedtekter er utdaterte. Årsmøtet gjennomgikk innspill til revidering og vedtok endringer. Reviderte vedtekter vil bli publisert på FFTAs web.

Invitasjon til Årsmøte i Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved UiB

februar 7th, 2019  |  Published in Uncategorized

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte i FFTA – Forskerforbundets forening for teknisk og administrativt ansatte ved Universitetet i Bergen.

Tid: fredag 8. februar kl. 15.00 -16.30
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret

Saker:

 1. Godkjenning av saksliste og innkalling.
 1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
 1. Valg.
 1. Eventuelt.

Vennlig hilsen
FFTA UiB

Styret i FFTA-UIB 2018:

juni 6th, 2018  |  Published in Uncategorized

 • Runa Jakhelln (leder)
 • Arne Magnus Morken (nestleder)
 • Michael Riisøen (styremedlem)
 • Toril Ivarsøy (styremedlem)
 • Sol Sneltvedt (styremedlem) (Ny)

ÅRBERETNING FFTA-UIB 2017

juni 6th, 2018  |  Published in Uncategorized

Styret har hatt 11 møter i FFTA. Styret har i 2017 prioritert arbeid med å arrangere FFTA-seminar/årsmøte i 2017 og representasjon/deltakelse i ulike utvalg.

Styret FFTA UiB 2017

Andre verv/Oppgaver

Runa Jakhelln (leder) · Leder av valgkomiteen for Forskerforbundets lokallag ved UiB.

·  Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB, f.o.m. okt.-17

Arne Magnus Morken (nestleder) ·  Varamedlem til IDU ved Det psykologiske fakultet.

·  Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

·  Medlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB, f.o.m. mai -17

Asbjørn Engevik (sekretær) ·  Representant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

·   Varamedlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB, t.o.m. april -17

·  Vararepresentant til IDU ved Universitetsmuseet.

Michael Riisøen (styremedlem) ·  Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB, t.o.m. sept.-17

·  Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

Toril Ivarsøy (styremedlem) ·  Nestleder i Forskerforbundet ved UiB (fung. leder våren 2017).

·  Styremedlem i FFTA sentralt 2016-2018.

·  Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved UiB, 2016-2018.

·  Tillitsvalgt i 50 % stilling i Forskerforbundet ved UiB.

·  Medlem i Arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved UiB.

·   Leder og Forskerforbundets representant i IDU ved Det humanistiske fakultet, UiB.

·   Forskerforbundets representant i Arbeidsmiljøutvalget ved UiB 2015-2017, leder 2017, og arbeidstakerorganisasjonenes representant i AMUs arbeidsutvalg 2015-2017.

·  Forskerforbundets representant i Velferdsutvalget ved UiB.

·  Forskerforbundets representant i styringsgruppen for #ORG2022.

·  Deltakelse i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Aktiviteter

Styret har arrangert:

Lokalt:

 • Årsmøte 2017, 2. mai.
 • FFTA-seminar med tema «Fremtidens kontor – Konflikthåndtering», 2. mai 2017, med 35 deltakere.
  Program:
 • Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB.
 • Fremtidens kontor:
  – Hvem trivs best i öppna landskap? v/ Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep.
  – Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor? v/Tore Tungodden, ass.direktør UiB.
 • Konflikthåndtering:
  – Konflikter i UoH-sektoren v/Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB.

Styret har bl.a. deltatt på seminarer i regi av FFTA sentralt, tillitsmannopplæring, seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB. Ett eller flere av styrets medlemmer har deltatt på:

Lokalt:

 • Årsmøte FUB, 22. mars.
 • Universitetspolitisk seminar (« Solstrandseminaret») med Forskerforbundets lokallag ved  UiB, 4. – 5. april.
 • FUB Styreseminar ved Det norske universitetssenteret i Paris, 3. – 7. mai.
 • Tillitsvalgtopplæring for styret, IDU-representanter og verneombud, 2 dagers seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB, 13. – 14. desember.

Sentralt

 • Forskerforbundets tariffseminar, 7. – 8. februar.
 • FFTAs vårseminar ««Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse/årsmøte, Trondheim 9. – 10. mars.
 • Landsråd i Forskerforbundet, 28. – 29. mars.
 • Forhandlingsutvalget ved UiBs årlige seminar, 9. – 10. mai.
 • Forberedelse til lokale forhandlinger, 29. august.
 • Seminar for teknisk/adm. ansatte i FF ved HLV, Voss, 18. – 19. september.
 • Kvinneseminar i Forskerforbundet: Redskap for påvirkning, Tallin, 2. – 4. november.
 • FFTAs høstseminar «Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte», Lillehammer, 9. – 10. november.
 • Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler, København, 27. – 29. november.

 

 

Økonomi
FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet og har derfor ikke eget budsjett eller regnskap. Når FFTA arrangerer seminarer o.l. blir midlene kanalisert enten gjennom FFTA sentralt eller Forskerforbundets lokallag ved UiB.

Velkommen til seminar 15. mai 2018 «FORDELER MED Å VÆRE MEDLEM I FORSKERFORBUNDET»

januar 19th, 2018  |  Published in Uncategorized

1200 Velkommen

1215 – 1300 Lunsj

1300 – 1305 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
v/ Steinar Vagstad, leder FUB og Arne Magnus Morken, nestleder FFTA

1305 – 1405 Sesjon 1:
Hvordan fremme lønnskrav som vitenskapelig ansatt?
v/tillitsvalg FUB Kjell Erik Lommerud / Steinar Vagstad

1305 – 1405 Sesjon 2:
Gjennomgang av Lønnsguiden til teknisk\administrativt ansatte «Carpe Salarium».
v/FFTA

Årsmøte FFTA-UiB
v/Runa Jakhelln, leder FFTA

1415 – 1430 Kaffepause

1430 – 1500 Informasjon om medlemsfordeler i Forskerforbundet.

 • Juridisk hjelp
 • Rabatt på forsikring
 • Bankavtale
 • Andre medlemsfordeler
  v/Joar Flynn Jensen, organisasjonssjef, Forskerforbundet

1500 – 1530 Ny hovedtariffavtale i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020
v/tillitsvalg FUB Kjell Erik Lommerud / Steinar Vagstad

 

Meld deg på her.