ÅRSMØTE FFTA-UIB 2020 UTSATT

februar 21st, 2020  |  Published in Uncategorized

Til medlemmene i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA) sitt lokallag ved UiB

Vi viser til invitasjon til Årsmøtet i FFTA ved UiB.

FFTA ved UiB følger UiB og Folkehelseinstituttets oppfordring om å avlyse alle større arrangement.

Dere vil få ny invitasjon til Årsmøte når det blir aktuelt.

Med vennlig hilsen

Leder av FFTA ved UiB Runa Jakhelln

 

Torsdag 12. mars 2020. Klokken 15:00-16:30

Harald Hårfagresgate 1, 1. etg., styrerommet HF

For teknisk-administrativt ansatte medlemmer i Forskerforbundet UiB

Saker:

1) Godkjenning av saksliste og innkalling.

2) FFTA ved UiB

3) Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB 2019

4) Valg.

5) Årsplan FFTA 2020

6) Hvordan påvirke egen lønn?

7) Eventuelt.

Leave a Response