ÅRBERETNING FFTA-UIB 2017

juni 6th, 2018  |  Published in Uncategorized

Styret har hatt 11 møter i FFTA. Styret har i 2017 prioritert arbeid med å arrangere FFTA-seminar/årsmøte i 2017 og representasjon/deltakelse i ulike utvalg.

Styret FFTA UiB 2017

Andre verv/Oppgaver

Runa Jakhelln (leder) · Leder av valgkomiteen for Forskerforbundets lokallag ved UiB.

·  Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB, f.o.m. okt.-17

Arne Magnus Morken (nestleder) ·  Varamedlem til IDU ved Det psykologiske fakultet.

·  Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

·  Medlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB, f.o.m. mai -17

Asbjørn Engevik (sekretær) ·  Representant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

·   Varamedlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB, t.o.m. april -17

·  Vararepresentant til IDU ved Universitetsmuseet.

Michael Riisøen (styremedlem) ·  Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB, t.o.m. sept.-17

·  Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2016-2018.

Toril Ivarsøy (styremedlem) ·  Nestleder i Forskerforbundet ved UiB (fung. leder våren 2017).

·  Styremedlem i FFTA sentralt 2016-2018.

·  Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved UiB, 2016-2018.

·  Tillitsvalgt i 50 % stilling i Forskerforbundet ved UiB.

·  Medlem i Arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved UiB.

·   Leder og Forskerforbundets representant i IDU ved Det humanistiske fakultet, UiB.

·   Forskerforbundets representant i Arbeidsmiljøutvalget ved UiB 2015-2017, leder 2017, og arbeidstakerorganisasjonenes representant i AMUs arbeidsutvalg 2015-2017.

·  Forskerforbundets representant i Velferdsutvalget ved UiB.

·  Forskerforbundets representant i styringsgruppen for #ORG2022.

·  Deltakelse i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Aktiviteter

Styret har arrangert:

Lokalt:

 • Årsmøte 2017, 2. mai.
 • FFTA-seminar med tema «Fremtidens kontor – Konflikthåndtering», 2. mai 2017, med 35 deltakere.
  Program:
 • Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB.
 • Fremtidens kontor:
  – Hvem trivs best i öppna landskap? v/ Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep.
  – Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor? v/Tore Tungodden, ass.direktør UiB.
 • Konflikthåndtering:
  – Konflikter i UoH-sektoren v/Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB.

Styret har bl.a. deltatt på seminarer i regi av FFTA sentralt, tillitsmannopplæring, seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB. Ett eller flere av styrets medlemmer har deltatt på:

Lokalt:

 • Årsmøte FUB, 22. mars.
 • Universitetspolitisk seminar (« Solstrandseminaret») med Forskerforbundets lokallag ved  UiB, 4. – 5. april.
 • FUB Styreseminar ved Det norske universitetssenteret i Paris, 3. – 7. mai.
 • Tillitsvalgtopplæring for styret, IDU-representanter og verneombud, 2 dagers seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB, 13. – 14. desember.

Sentralt

 • Forskerforbundets tariffseminar, 7. – 8. februar.
 • FFTAs vårseminar ««Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse/årsmøte, Trondheim 9. – 10. mars.
 • Landsråd i Forskerforbundet, 28. – 29. mars.
 • Forhandlingsutvalget ved UiBs årlige seminar, 9. – 10. mai.
 • Forberedelse til lokale forhandlinger, 29. august.
 • Seminar for teknisk/adm. ansatte i FF ved HLV, Voss, 18. – 19. september.
 • Kvinneseminar i Forskerforbundet: Redskap for påvirkning, Tallin, 2. – 4. november.
 • FFTAs høstseminar «Lønn og lønnsarbeid for TA-ansatte», Lillehammer, 9. – 10. november.
 • Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler, København, 27. – 29. november.

 

 

Økonomi
FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet og har derfor ikke eget budsjett eller regnskap. Når FFTA arrangerer seminarer o.l. blir midlene kanalisert enten gjennom FFTA sentralt eller Forskerforbundets lokallag ved UiB.

Leave a Response