Referat årsmøte FFTA-UIB fredag 8. februar 2019

februar 13th, 2019  |  Published in Uncategorized

ÅRSMØTE FFTA-UIB

Fredag 8. februar 2019
Studentsenteret
For teknisk-administrativt ansatte medlemmer i Forskerforbundet UiB

Referat.

Saker:
1) Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.

2) Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB ble gjennomgått.

3) Valg.
Valg ble gjennomført. Sittende styre ble gjenvalgt. Det åpnes opp for Deidre C. P. Smith og Gry Ane Vikanes Lavik som ytterligere medlemmer om de er interesserte. Det nye styret vil konstituere seg selv ved første styremøte.

4) Eventuelt.
Revidering av FFTAs vedtekter. Enkelte av punktene i dagens vedtekter er utdaterte. Årsmøtet gjennomgikk innspill til revidering og vedtok endringer. Reviderte vedtekter vil bli publisert på FFTAs web.

Leave a Response