Uncategorized

ÅRSMØTE FFTA-UIB 2. MAI 2017

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

Tirsdag 2. mai 2017

Saker:

Godkjenning av saksliste og innkalling.

  1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
  2. Valg.
  3. Orienteringssaker.
  4. Eventuelt.

FFTA seminar 2. mai 2017 – FREMTIDENS KONTOR – KONFLIKTHÅNDTERING

februar 14th, 2017  |  Published in Uncategorized

FFTA-UiB vil arrangere heldagsseminar 2. mai 2017 på Grand Hotel Terminus

Påmelding: Klikk her

PROGRAM

 0900 – 0910     Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB
Arne Magnus Morken, nestleder FFTA-UiB

FREMTIDENS KONTOR

 0910 – 1125      Hvem trivs best i öppna landskap?
Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep

1125 – 1200      Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor?
Tore Tungodden, ass. direktør UiB                                   

1200 – 1300        Lunsj

KONFLIKTHÅNDTERING

1300 1345      Konflikter i UoH-sektoren
Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB

1400 – 1415        Kaffepause

ÅRSMØTE

1415 – 1500     Årsmøte i FFTA-UiB
Runa Jakhelln, leder FFTA-UiB

Program til FFTA sitt Vårseminar 2017. 9. – 10. mars 2017. Trondheim

januar 27th, 2017  |  Published in Uncategorized

Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse.

FFTA Vårseminar 2017 – inkludert årsmøte i FFTA

Trondheim, 9. og 10. mars 2017. Scandic Lerkendal hotell

Lenke til påmelding: Klikk her
Påmeldingsfrist 15. februar 2017

Program
9. mars
10.00-11.00 Registrering og enkel servering
11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 12.00 Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser – Agnete Vabø, NIFU
12:00 – 12:45 Psykososial helse i en omstillingsprosess –
12:45 – 13:00 Spørsmål/diskusjon
13:00 – 14:00 Lunsj
14.00 – 15.30 Stressmestring i praksis – Elin Øvertveit
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.45 Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling –  Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet
16.45 – 17.00 Spørsmål/diskusjon
18.30 Omvisning og middag på E.C. Dahls bryggeri

10. mars
9.00 – 9.45 Helsefremmende universiteter og høgskoler – Er det mulig, og  hvordan? – Kirsti Godal Undebakke, NTNU
9.45 – 10.45 Forlenger en god latter (arbeids)livet? Humor, stress og helse –  Sven Svebak
10.45 – 11.00 Pause og utsjekk
11.00 – 12.00 Årsmøte
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Kvalitetskultur vs. effektivisering
14.00 – 15.00 Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt ved  Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Med forbehold om at det kan bli gjort noen små endringer i programmet.
Kostnader til reise på billigste måte og opphold blir dekket for  medlemmer. Reiseutgifter dekkes mot kvittering.

«Kunnskapsarbeideren» – FFTA Vårseminar 2015

april 20th, 2016  |  Published in Uncategorized

Velkommen til FFTAs vårseminar «Kunnskapsarbeideren» arrangert av FFTA-Universitetet i Bergen.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere innen sektoren forskning og høyere utdanning. Om lag én fjerdedel av medlemmene i forbundet er ansatt i teknisk-administrative stillinger. Kunnskapsarbeideren er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Kunnskap er fremtidens olje, sier Erna Solberg. Hva betyr det for oss?

DAG 1, torsdag 12. mars 2015
Sted: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen sentrum.

Kl. 09.00 Registering, kaffe og noe å bite i.
Kl. 10.00 Velkommen til FFTA-UiB.
Kl. 10.10 Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.
Kl. 10.30 Kunnskapsarbeideren – Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet.
Diskusjon.
Kl. 11.15 Nasjonalt samarbeid i sektoren – flyten mellom administrasjon og fag – Henrich von Achen, professor og direktør Universitetsmuseet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 12.00 LUNSJ
Kl. 13.00 Kunnskapsarbeideren – relatert til FFTA prosjektet «Kompetanse- og lønnsutvikling for teknisk/administrativt personale i Forskerforbundet» – Hans-Petter Isaksen, seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen og styremedlem FFTA.
Diskusjon.
Kl. 13.45 Motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeideren – Trine Moe, fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 14.30 Kaffepause.
Kl. 14.45 Fagforeningsstrategi for kunnskapsarbeideren – Rolf Øivind Utgård, rådgiver og forsker.
Diskusjon.
Kl. 15.45 Årsmøte FFTA.
Kl. 17.15 Oppsummering av dagen.
Kl. 19.00 Aperitiff.
Kl. 19.30 Festmiddag.

DAG 2, fredag 13. mars 2015
Sted: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Kl. 08.45 Utsjekking fra hotellet.
Kl. 09.00 Vi tar buss fra Nygård til Kronstad.
Kl. 09.30 Omvisning Høgskolen i Bergen.
Kl. 10.15 Kaffepause.
Kl. 10.30 Sterke sammen – motivasjon og arbeidsglede – Trond Haukedal, motivator og «omreisende i menneskekunnskap».
Kl. 12.30 Oppsummering og avslutning.
Kl. 13.00 LUNSJ
Kl. 14.00 Buss til Bergen lufthavn Flesland.

Runa Jakhelln ny leder for FFTA-UiB

mai 23rd, 2014  |  Published in Uncategorized

Runa Jakhelln fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen overtar som leder for FFTA-UiB. Arne Magnus Morken blir ny nestleder. Les mer om styrets sammensetting og FFTA-UIB

reisestipend på kr 10 000 for verving

november 29th, 2010  |  Published in Uncategorized

Mulighet for dem som verver nye medlemmer til FAP ogFF

http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/2010/Blir-du-medlem-nr-18-000/

Frist lokale lønnsforhandlinger 20.august

august 9th, 2010  |  Published in Uncategorized

Søknadsskjema finner du her

http://www.uib.no/forskerforbundet/skjema.html

Akseptabel ramme og penger til likelønn

juni 3rd, 2010  |  Published in Uncategorized

Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing.
Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner
og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet,
Arne Johannessen.

se mer her:

arbeidsplassplakat STAT-270510

Lønnsoppgjøret i staten til uravstemning

juni 3rd, 2010  |  Published in Uncategorized

Uravstemningsdokumentene sendes ut fra Unio i begynnelsen av uke 23, med svarfrist torsdag 17. juni.

mer:

http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/2010/Lonnsoppgjoret-i-staten-til-uravstemning/

Mulig streik – Vi; administrative er svært viktige for Forskerforbundet!

mai 21st, 2010  |  Published in Uncategorized

Mulig streik – Vi; administrative er svært viktige for Forskerforbundet!

Flere av FAP sine medlemmer, blant annet ved Utdanningsavdelingen, tas ut i streik dersom ikke meklingen fører fram. De vil da streike fra 27.05.2010. Fristen for meklingen er 26.05.2010 kl 2400. Meklingen kan likevel fortsette på overtid.

Også ved tidligere streiker er administrativt ansatte ved Utdanningsavdelingen tatt ut i streik, noe som viser hvilke sentrale stillinger de har ved Universitetet i Bergen. Forskerforbundet vet hvilke stillinger som må tas ut for å gi raskest mulig effekt, og selv om de administrative bare utgjør 10 % av Forskeforbundets medlemsmasse blir de altså i stor grad tatt ut ved streik.

Det å bli tatt ut i streik er svært belastende for den det gjelder siden mange av oppgavene den enkelte skulle ha utført blir liggende og vente til de selv er tilbake på jobb. Da vil disse oppgavene komme på toppen av andre oppgaver og skape mange og harde arbeidsdager.

De som ikke selv blir tatt ut i streik bør merke seg denne innsatsen. I det hele må Universitetet i Bergen og Forskerforbundet i større grad vise med konkrete tiltak at de verdsetter det arbeidet den administrative gruppen utfører.

Harald Åge Sæthre

Leder av

FAP-gruppen ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon om streiken på: http://www.uib.no/forskerforbundet/