Uncategorized

ÅRBERETNING FFTA-UIB 2016

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

 Styret har hatt 11 møter i FFTA. Styret har i 2016 prioritert arbeid med å arrangere FFTA-seminar/årsmøte i 2016 og representasjon/deltakelse i ulike utvalg.

Styret FFTA UiB 2016

 Andre verv/oppgaver

Runa Jakhelln (leder)
 • Leder av valgkomiteen for Forskerforbundets lokallag ved UiB.
Arne Magnus Morken (nestleder)
 • Varamedlem til IDU ved Det psykologiske fakultet.
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
Asbjørn Engevik (sekretær)
 • Vararepresentant i styret for Forskerforbundet ved UiB, 2015-2017.
 • Varamedlem av tilsetningsrådet for teknisk/administrativ personale ved UiB.
 • Vararepresentant til IDU ved Universitetsmuseet.
Michael Riisøen (styremedlem)
 • Forskerforbundets representant i IDU ved Sentraladministrasjonen, UiB.
Toril Ivarsøy (styremedlem)
 • Nestleder i Forskerforbundet ved UiB.Styremedlem i FFTA sentralt 2016-2018.
 • Styremedlem i Forskerforbundets lokallag ved UiB, 2015-2017.
 • Tillitsvalgt i 50 % stilling i Forskerforbundet ved UiB.Medlem i Arbeidsutvalget i Forskerforbundet ved UiB.
 • Leder og Forskerforbundets representant i IDU ved Det humanistiske fakultet, UiB.
 • Forskerforbundets representant i Arbeidsmiljøutvalget ved UiB, og arbeidstakerorganisasjonenes representant i AMUs arbeidsutvalg.
 • Forskerforbundets representant i Velferdsutvalget ved UiB.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppen for #ORG2022.
 • Forskerforbundets representant i styringsgruppe for Nytt fakultet.
 • Deltakelse i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Aktiviteter

Styret har arrangert:

Lokalt:

 • Årsmøte 2016 9. mai.
 • FFTA-seminar med tema «Innflytelse på egen lønn – dine muligheter ved UiB, 9. mai 2016, med 42 deltakere Program:
  • Velkommen
  • #ORG2022: presentasjon av arbeid med å tilpasse administrative ressurser ved UiB – ved prorektor Anne Lise Fimreite
  • Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
  • Rettigheter og plikter ved omstillinger og nedbemanninger – ved advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundets sekretariat
  • Lønnsarbeid ved UiB sett fra arbeidsgivers perspektiv – ved fakultetsdirektør Trine Moe, HF UiB
  • Lønn mellom oppgjør, lønnssamtale, hva kan den ansatte selv gjøre? Erfaringer fra UiO – ved hovedtillitsvalgt UiO og medlem av hovedstyret i Forskerforbundet Kristian Mollestad, UiO

Styret har bl.a. deltatt på seminarer i regi av FFTA sentralt, tillitsmannopplæring, seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB. Ett eller flere av styrets medlemmer har deltatt på:

Lokalt:

 • Universitetspolitisk seminar (« Solstrandseminaret») med Forskerforbundets lokallag ved UiB 13.-14. april 2016
 • 2 dagers seminar med Forskerforbundets lokallag ved UiB 29. – 30. september 2016

Sentralt:

 • Forskerforbundets tariffseminar (februar)
 • FFTAs vårseminar «Kulturfusjoner i omstillingsprosesser; helt håpløst, eller morsomme muligheter?»/årsmøte, Bodø 3. – 4. mars 2016
 • Landsråd i Forskerforbundet (april)
 • Forhandlingsutvalget ved UiBs årlige seminar (mai)
 • Bøllekurs, Kristiansand (juni)
 • Forberedelse til lokale forhandlinger (august)
 • FFTAs Jubileumsseminar «Fortid, nåtid og framtid for en administrasjon i endring; Fra sekretær til policy maker», Oslo 17.- 18. oktober
 • Sektorseminar (desember)

Økonomi

FFTA er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet og har derfor ikke eget budsjett eller regnskap. Når FFTA arrangerer seminarer o.l. blir midlene kanalisert enten gjennom FFTA sentralt eller Forskerforbundets lokallag ved UiB.

ÅRSMØTE FFTA-UIB 2. MAI 2017

juni 28th, 2017  |  Published in Uncategorized

Tirsdag 2. mai 2017

Saker:

Godkjenning av saksliste og innkalling.

 1. Årsberetning for lokallagsarbeidet i FFTA-UiB.
 2. Valg.
 3. Orienteringssaker.
 4. Eventuelt.

FFTA seminar 2. mai 2017 – FREMTIDENS KONTOR – KONFLIKTHÅNDTERING

februar 14th, 2017  |  Published in Uncategorized

FFTA-UiB vil arrangere heldagsseminar 2. mai 2017 på Grand Hotel Terminus

Påmelding: Klikk her

PROGRAM

 0900 – 0910     Informasjon om Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt personale (FFTA) ved UiB
Arne Magnus Morken, nestleder FFTA-UiB

FREMTIDENS KONTOR

 0910 – 1125      Hvem trivs best i öppna landskap?
Stig Rusti, Kontormiljøforsker, Fourstep

1125 – 1200      Fremtidens kontorløsninger ved UiB. Åpne kontorlandskap, aktivitetsbasert kontorløsning eller cellekontor?
Tore Tungodden, ass. direktør UiB                                   

1200 – 1300        Lunsj

KONFLIKTHÅNDTERING

1300 1345      Konflikter i UoH-sektoren
Helge Holgersen, hovedtillitsvalgt og førsteamanuensis i klinisk psykologi, UiB

1400 – 1415        Kaffepause

ÅRSMØTE

1415 – 1500     Årsmøte i FFTA-UiB
Runa Jakhelln, leder FFTA-UiB

Program til FFTA sitt Vårseminar 2017. 9. – 10. mars 2017. Trondheim

januar 27th, 2017  |  Published in Uncategorized

Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse.

FFTA Vårseminar 2017 – inkludert årsmøte i FFTA

Trondheim, 9. og 10. mars 2017. Scandic Lerkendal hotell

Lenke til påmelding: Klikk her
Påmeldingsfrist 15. februar 2017

Program
9. mars
10.00-11.00 Registrering og enkel servering
11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 12.00 Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser – Agnete Vabø, NIFU
12:00 – 12:45 Psykososial helse i en omstillingsprosess –
12:45 – 13:00 Spørsmål/diskusjon
13:00 – 14:00 Lunsj
14.00 – 15.30 Stressmestring i praksis – Elin Øvertveit
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.45 Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling –  Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet
16.45 – 17.00 Spørsmål/diskusjon
18.30 Omvisning og middag på E.C. Dahls bryggeri

10. mars
9.00 – 9.45 Helsefremmende universiteter og høgskoler – Er det mulig, og  hvordan? – Kirsti Godal Undebakke, NTNU
9.45 – 10.45 Forlenger en god latter (arbeids)livet? Humor, stress og helse –  Sven Svebak
10.45 – 11.00 Pause og utsjekk
11.00 – 12.00 Årsmøte
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Kvalitetskultur vs. effektivisering
14.00 – 15.00 Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt ved  Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Med forbehold om at det kan bli gjort noen små endringer i programmet.
Kostnader til reise på billigste måte og opphold blir dekket for  medlemmer. Reiseutgifter dekkes mot kvittering.

«Kunnskapsarbeideren» – FFTA Vårseminar 2015

april 20th, 2016  |  Published in Uncategorized

Velkommen til FFTAs vårseminar «Kunnskapsarbeideren» arrangert av FFTA-Universitetet i Bergen.

Forskerforbundet organiserer kunnskapsarbeidere innen sektoren forskning og høyere utdanning. Om lag én fjerdedel av medlemmene i forbundet er ansatt i teknisk-administrative stillinger. Kunnskapsarbeideren er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Kunnskap er fremtidens olje, sier Erna Solberg. Hva betyr det for oss?

DAG 1, torsdag 12. mars 2015
Sted: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, Bergen sentrum.

Kl. 09.00 Registering, kaffe og noe å bite i.
Kl. 10.00 Velkommen til FFTA-UiB.
Kl. 10.10 Innledning ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.
Kl. 10.30 Kunnskapsarbeideren – Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær Forskerforbundet.
Diskusjon.
Kl. 11.15 Nasjonalt samarbeid i sektoren – flyten mellom administrasjon og fag – Henrich von Achen, professor og direktør Universitetsmuseet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 12.00 LUNSJ
Kl. 13.00 Kunnskapsarbeideren – relatert til FFTA prosjektet «Kompetanse- og lønnsutvikling for teknisk/administrativt personale i Forskerforbundet» – Hans-Petter Isaksen, seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen og styremedlem FFTA.
Diskusjon.
Kl. 13.45 Motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeideren – Trine Moe, fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Diskusjon.
Kl. 14.30 Kaffepause.
Kl. 14.45 Fagforeningsstrategi for kunnskapsarbeideren – Rolf Øivind Utgård, rådgiver og forsker.
Diskusjon.
Kl. 15.45 Årsmøte FFTA.
Kl. 17.15 Oppsummering av dagen.
Kl. 19.00 Aperitiff.
Kl. 19.30 Festmiddag.

DAG 2, fredag 13. mars 2015
Sted: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Kl. 08.45 Utsjekking fra hotellet.
Kl. 09.00 Vi tar buss fra Nygård til Kronstad.
Kl. 09.30 Omvisning Høgskolen i Bergen.
Kl. 10.15 Kaffepause.
Kl. 10.30 Sterke sammen – motivasjon og arbeidsglede – Trond Haukedal, motivator og «omreisende i menneskekunnskap».
Kl. 12.30 Oppsummering og avslutning.
Kl. 13.00 LUNSJ
Kl. 14.00 Buss til Bergen lufthavn Flesland.

Runa Jakhelln ny leder for FFTA-UiB

mai 23rd, 2014  |  Published in Uncategorized

Runa Jakhelln fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen overtar som leder for FFTA-UiB. Arne Magnus Morken blir ny nestleder. Les mer om styrets sammensetting og FFTA-UIB

reisestipend på kr 10 000 for verving

november 29th, 2010  |  Published in Uncategorized

Mulighet for dem som verver nye medlemmer til FAP ogFF

http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/2010/Blir-du-medlem-nr-18-000/

Frist lokale lønnsforhandlinger 20.august

august 9th, 2010  |  Published in Uncategorized

Søknadsskjema finner du her

http://www.uib.no/forskerforbundet/skjema.html

Akseptabel ramme og penger til likelønn

juni 3rd, 2010  |  Published in Uncategorized

Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing.
Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner
og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet,
Arne Johannessen.

se mer her:

arbeidsplassplakat STAT-270510

Lønnsoppgjøret i staten til uravstemning

juni 3rd, 2010  |  Published in Uncategorized

Uravstemningsdokumentene sendes ut fra Unio i begynnelsen av uke 23, med svarfrist torsdag 17. juni.

mer:

http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/2010/Lonnsoppgjoret-i-staten-til-uravstemning/