Vårmøte for FAP-medlemmer og andre tekn/adm. ansatte medlemmer i Forskerforbundet ved UiB!

april 8th, 2010  |  Published in Aktiviteter

Onsdag 5. mai arrangerer FAP-gruppen ved UiB vårmøte. Programmet er nesten helt klarlagt, og vil bli omtrent som følger:

  • Styremedlem for teknisk og administrativt tilsatte i Universitetsstyret Gry Kibsgaard vil snakke om turn-over i stillinger (Se styresak 95 fra 2008. ) og hva som skjer videre med problemstillingen, samt UiBs arbeidsmiljøundersøkelse.
  • Leder i Forskerforbundet ved UiB, Bjarne Meidell, vil holde et foredrag om årets lønnsforhandlinger ved UiB, med fokus på FUBs strategier i årets lønnsoppgjør, og med informasjon om selve prosessen.
  • FAP-gruppen vil presentere seg og arbeidet vi har gjort hittil, og vil be om innspill til hva medlemmene ønsker et FAP-styre ved UiB skal jobbe med.
  • Det blir servering av et lett ettermiddagsmåltid.

Påmeldingsfrist for vårmøtet er onsdag 28. april, og påmelding gjøres via mail. Møtet blir avholdt på rom 344 i Christiesgate 18, og starter kl 15.00.

Vi ønsker også bruke møtet til å avholde valg på et styre for FAP ved UiB. Alle medlemmene i FAP-gruppen som meldte seg på FAPs høstmøte, vil stille som kandidater til et formelt valgt styre. Vi har som gruppe konstituert oss som følger:

  • Leder: Harald Åge Sæthre
  • Nestleder: Toril Ivarsøy
  • Økonomi- og keiteringansvarlig: Kjerstin Tønseth
  • Informasjonsansvarlig: Hans-Petter Isaksen
  • Sekretær: Elisabet Veland

Andre forslag til medlemmer i styret bes innmeldt i forkant av møtet, til en av personene over.

Leave a Response