Referat fra FAP-møte 12. november 2009

mars 23rd, 2010  |  Published in Referat

”FAP er den viktigste fagorganisasjonen ved UiB, fordi vi har en grenseflate opp imot den vitenskaplege gruppen!” (Jan Hatling)

Ildsjeler i Forskerforbundet ved UiB dro i gang et medlemsmøte i november 2009, der alle FFs medlemmer som er teknisk/administrativt ansatte (135), ble invitert. Ca 20 personer møtte, og fikk høre leder i FAP, Kjersti Sørlie Rimer snakke om FF og organisasjonens fagpolitiske foreninger.

Vår egen Harald Åge Sæthre holdt også et innlegg der han la frem et liste med forslag til hva en FAP-gruppe ved UiB kan jobbe for. Denne ble svært godt mottatt av de fremmøtte.

Man fikk en fin diskusjon omkring de ulike sakene, og engasjementet var godt. Som et første resultat av møtet ble det konstituert en FAP-gruppe som prøver å jobbe for å revitalisere FAP i UiB-organisasjonen.

Leave a Response