Mulig streik – Vi; administrative er svært viktige for Forskerforbundet!

mai 21st, 2010  |  Published in Uncategorized  |  1 Comment

Mulig streik – Vi; administrative er svært viktige for Forskerforbundet!

Flere av FAP sine medlemmer, blant annet ved Utdanningsavdelingen, tas ut i streik dersom ikke meklingen fører fram. De vil da streike fra 27.05.2010. Fristen for meklingen er 26.05.2010 kl 2400. Meklingen kan likevel fortsette på overtid.

Også ved tidligere streiker er administrativt ansatte ved Utdanningsavdelingen tatt ut i streik, noe som viser hvilke sentrale stillinger de har ved Universitetet i Bergen. Forskerforbundet vet hvilke stillinger som må tas ut for å gi raskest mulig effekt, og selv om de administrative bare utgjør 10 % av Forskeforbundets medlemsmasse blir de altså i stor grad tatt ut ved streik.

Det å bli tatt ut i streik er svært belastende for den det gjelder siden mange av oppgavene den enkelte skulle ha utført blir liggende og vente til de selv er tilbake på jobb. Da vil disse oppgavene komme på toppen av andre oppgaver og skape mange og harde arbeidsdager.

De som ikke selv blir tatt ut i streik bør merke seg denne innsatsen. I det hele må Universitetet i Bergen og Forskerforbundet i større grad vise med konkrete tiltak at de verdsetter det arbeidet den administrative gruppen utfører.

Harald Åge Sæthre

Leder av

FAP-gruppen ved Universitetet i Bergen

Mer informasjon om streiken på: http://www.uib.no/forskerforbundet/

Responses

 1. elisabet veland says:

  mai 22nd, 2010 at 21:19 (#)

  Eg ser av
  http://forskerforbundet.no/Nyheter/2010/Streikeuttak-i-offentlig-sektor/
  følgjande: » Streikeuttaket vil kunne ramme blant annet eksamensavvikling og sensur ved utdanningsstedene»
  Det blir spanande å sjå om eksamensavviklinga som tidlegare i stor grad har blitt skjerma; denne gongen faktisk blir råka av ei eventuell konflikt!

Leave a Response